+381 11 77 07 669 info@cpv.org.rs

Projekti

Kao nosilac projekta

2021

Назив: „Снажнији кроз знање“
Финансијер: Градска управа града Београда, Секретаријат за привреду.
Година: 2021.
Резултат: Основна тема пројекта је подстицање запошљавања подизањем нивоа стручности одређене циљне групе кроз основну и специјалистичку едукацију.
Трошкови: 1.000.652,00 динара.

 

 

 

2018

Назив: Турнир у игри ”Да рат заувек остане само игра” (БИТКА НА ДРИНИ)
Финансијер: Градска управа Града Београда, Секретаријат за културу.
Година: 2018.
Резултат: Сама игра, до готово апсолутне историјске тачности описује ратне догађаје из тзв. „друге аустроугарске офанзиве на Србију“, што јој поред забавног даје и едукативни карактер. На овакав иновативан начин би значајно унапредили област неговања традиција ослободилачких ратова Србије.
Трошкови: 400.000,00 динара.

Назив: ТУРНИР У ИГРИ ”Да рат заувек остане само игра” (ПРОБОЈ СОЛУНСКОГ ФРОНТА)
Финансијер: Канцеларија за Косово и Метохију
Година: 2018.
Резултат: Како је игра показала да постоји велико интересовање за њу, указала се потреба а на основу тражње потенцијалних корисника да се игра кроз одржавање турнира приближи корисницима и да крене у реализациј и суштина настанка игре едукација кроз забаву.
Трошкови: 726.500,00 динара.

Назив: „Могућности коришћења ЕУ фондова за развој програма ОСИ“
Финансијер: Градска управа града Београда, Секретаријат за социјалну заштиту.
Година: 2018.
Резултат: 50 корисника (особе са инвалидитетом као и организације особа са инвалидитетом) Похађали обуке: 13 полазника је изашло на испит и успешно положило и направило мрежу подршке у писању пројеката.
Трошкови: 1.011.652,00 динара.

 

2017

 

Назив: „СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ ВЕТЕРАНА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2017.
Резултат: Пројекат је замишљен као помоћ кроз едукације, ветеранима корисницима новчане социјалне помоћи који су способни за рад, а самим тим и члановима њихових породица. Доношењем уредбе о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи предвиђене су активности које омогућавају превазилажење неповољне социјалне ситуације корисника новчане социјалне помоћи који су способни за рад а којима се обезбеђује њихова социјална укљученост. Обуке прилагођене и конципиране на основу профила ветерана корисника, омогућиле би потребан ниво знања и вештина корисницима, како би били на адекватан начин укључени у реализацију корисника у мере активне политике запошљавања. Укључивање волонтера допринело би како афирмацији младих, тако и укључивању шире заједнице у решавање постојећих проблема. Градски центар за социјални рад и носиоци активности формирају стручни тим, у сарадњи са корисником, на основу процењених потреба, вршили би коначан одабир расположивих мера социјалне укључености у складу са индивидуалним планом активације.
Стручни тим пратио би спровођење и реализацију мера социјалне укључености ветерана корисника и у зависности од постигнутих резултата може центру предложити измену индивидуалног плана активације корисника.
Трошкови: 601.000,00 динара.

 

2016

Назив: „Могућности коришћења ЕУ фондова
за развој програма ОСИ“

Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2016.
Резултат: Унапређење и развој капацитета и улоге особа са инвалидитетом, као и организација особа са инвалидитетом за успешно коришћење фондова Европске уније из области социјалне заштите.
Трошкови: 618.800,00 динара.

Назив: „СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ ВЕТЕРАНА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2016.
Резултат: Помоћ кроз едукације, ветеранима корисницима новчане социјалне помоћи који су способни за рад, а самим тим и члановима њихових породица
Трошкови: 2.169.000,00 динара.

2015

Назив: НАУЧИ-ОДЛУЧИ-КРЕНИ-ПОКРЕНИ
Финансијер: Канцеларија за Косово и Метохију
Година: 2015.
Резултат: Унапређење система услуга у области предузетништва за ОСИ кроз едукацију и пружање техничке и стручне помоћи.
Трошкови: 4.15600,00 динара

Kao partner na projektu

2021

Назив: „Знањем у будућност“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2021.
Резултат: Основна тема пројекта је подстицање запошљавања подизањем нивоа стручности одређене циљне групе кроз основну и специјалистичку едукацију.
Трошкови: 400.000,00 динара.

Назив: „ПОКРЕНИ СВОЈУ ДИГИТАЛНУ ПРИЧУ“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2021.
Резултат: Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, која ће потрајати још дужи временски период, дошли смо на идеју да наше људе оспособимо за покретање сопственог бизниса и на тај начин им омогућимо егзистенцијалну сигурност.
Обука из дигиталног маркетинга и Е-продаје је најбољи могући начин за покретање сопственог бизниса. Кроз квалитетне информације и практичне примере успешних послова, на овај начин омогућавамо егзистенцијалну сигурност људима кроз покретање сопственог посла. Такође, омогућујемо да се на исплатив начин искористе већ постојећа средства и знања.
Кроз обуку, такође ће се посебна пажња посветити изворима средстава, комплетном онлајн маркетингу и бизнис плановима.
Обрађиваће се и све неопходне предузетничке вештине као што су маркетинг организације, менаџмент, е-банкарство, итд. По завршетку обуке полазници ће бити у могућности како да покрену сопствени бизнис, тако и да помогну другима у савладавању препрека за покретање посла.
Обука за дигитални маркетинг и Е-продају се састоји од осам целина које све заједно пружају заокружено знање дигиталног маркетинга довољно за рад на великом броју пројеката и клијената без обзира на индустрију и тржиште (Увод у дигитални маркетинг, Social Media Management
Facebook i Instagram Advertising, остале друштвене мреже, SEO – оптимизација сајта, Google Ads,
Google аналитика и Email маркетинг)..
Трошкови: 600.000,00 динара.

 

2020

Назив: „Попис становника са територије данашње Републике Србије који су страдали као припадници партизанских јединица током Другог светског рата на територији данашње Републике Хрватске“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2020.
Резултат: Пројекат „Попис становника са територије данашње Републике Србије који су страдали као припадници партизанских јединица током Другог светског рата на територији данашње Републике Хрватске“ ће у форми штампане публикације ставити на увид јавности имена свих особа које су на дан 6. априла 1941. године имали место становања на територији данашње Републике Србије, а који су као припадници партизанских јединица страдали на територији данашње Републике Хрватске.
Трошкови: 1.000.000,00 динара.

 

2019

Назив: „ПОТОМЦИ СТАРИМ РАТНИЦИМА“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2019.
Резултат: Овим пројектом се, пре свих деца и млади, али и сви други  (у време електронске комуникације и донекле отуђености), подстичу да читају изворну, штампану литературу, али се и мотивишу на додатну уметничку, ликовну креативност, кроз усвајање нових знања и вештина, кроз непосредно дружење, а све са циљем промоција тековина Првог светског рата.
Трошкови: 3.090.000,00 динара.

Назив: „ВОЈВОДЕ, ГЕНЕРАЛИ И ЗНАМЕНИТЕ ЧЕТОВОЂЕ КНЕЖЕВИНЕ И КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2019.
Резултат: Пројекат је кроз развој апликације  на крајње једноставан начин кориснику пружити информације о војводама, генералима и знаменитим четовођама Кнежевине и Краљевине Србије; њиховим личним, биографским подацима, као и подацима везаним за њихово војно ангажовање у рату и миру у периоду од 1815. до 1918. године, стеченом образовању, напредовању у току службе, одликовањима и слично.
Трошкови: 2.000.000,00 динара.

Назив: „Балкански и велики рат“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2019.
Резултат: Неговање традиција Србије као државе, а посебно неговање традиција српског народа, скопчано је са многим проблемима који, према нашем мишљењу, произилазе из неколико чинилаца, од којих је вишевековно ропство српског народа, са жељом за ослобођење у настојању да се очува дух слободарства и национално биће као и очување сопственог идентитета. Очување сопственог идентитета значи очување посебности у односу на остатак света. Сваки народ и свака држава треба да негују и чувају сопствене традиције и вредности, посебно у контексту доприноса разумевању прошлости, као и места и улоге сваког субјекта у процесу обликовања будућности. Пројекат ће на едукативан и ликовно занимљив начин презентовати посетиоцима изглед војника који су се пре више од јеног века сукобили, наоружање и опрему који су користили, положаје које су заузимале њихове јединице и саставе и организацију војски којима су припадали.
Трошкови: 2.350.000,00 динара.

Назив: „Историјска слагалица-Од игре до историје“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2019.
Резултат: Историјска слагалица је пројекат осмишљен да кориснике кроз игру и забаву води кроз историјске чињенице. Планирана апликација замишљена је као компилација игре и учења. Наиме, корисницима ће бити понуђене могућности решавања дигиталних слагалица у више облика и више формата са мотивима личности, местима и догађајима, а везаним за нашу пребогату историју, а након решавања слагалице корисницима ће бити омогућено и праћење историјских чињеница који су везани за решену слику или мотив. Жеља нам је пре свега да млађе генерације очувају дух слободарског бића као и очување сопственог идентитета.
Неговање и чување сопствене традиције и вредности а ради разумевања прошлости као и улоге сваког појединца у процесу очување садашњости и обликовање будућности представља суштину пројекта..
Трошкови: 2.300.000,00 динара.

Назив: „ПРВИ СВЕТСКИ РАТ – ЛИКОВНА ГРАФИКА“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2019.
Резултат: Пројектом је предвиђено да се упути јавни позив (распише ликовни конкурс) свим заинтересованим лицима (школској деци и младима, професионалним уметницима, аматерским ликовним ствараоцима) који живе на територији Републике Србије, да пошаљу одговарајућу скицу рађену прописаном техником на прописаном материјалу, предефинисаног формата и сл. (детаљи ће бити наведени у конкурсном материјалу) која говори о српској војсци или некој личности која је била припадник српске војске у Првом светском рату. Аутори радова које ће прихватити стручни жири биће позвани на ликовну радионицу, где ће на основу својих цртежа припремити носиоце штампе и иштампати своје графике. Након тога ће бити организована изложба у Београду у склопу које ће укратко бити речи о свим радовима насталим на колонији. На овај начин желимо да кроз очување традиције корисницима приближимо и помало заборављене ликовне технике графике, где би на врло креативан и надасве занимљив начин учили о нашој историји.
Трошкови: 5.400.000,00 динара.

Назив: „КОЛУБАРСКА БИТКА КРОЗ ДИГИТАЛНИ ДУРБИН“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2019.
Резултат: Представљање историје кроз дигитални дурбин, поред очувања културно историјског наслеђа има за циљ и да за данашње време прихватљивији начин, очува сећање и врати част српском војнику и пренесе будућим генерацијама славна прошлост српских ратника. Чувена колубарска битка ће кроз израду платформе омогућити обиље информација везаних и за саме учеснике битке, распоред јединица, њихово кретање, њихов састав као и подаци о опреми и наоружању који су коришћени у току битке. Очување сопственог идентитета значи очување посебности у односу на остатак света. Сваки народ и свака држава треба да негују и чувају сопствене традиције и вредности, посебно у контексту доприноса разумевању прошлости, као и места и улоге сваког субјекта у процесу обликовања будућности. 
Трошкови: 5.521.621,51 динара.

2018

Назив: „ЈУНАЦИМА“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2018.
Резултат: Неговање традиција ослободилачких ратова значи очување сопственог идентитета. Очување сопственог идентитета значи очување посебности у односу на остатак света.Сваки народ и свака држава треба да негују и чувају сопствене традиције и вредности, посебно у контексту доприноса разумевању прошлости, као и места и улоге сваког субјекта у процесу обликовања будућности.Неговање традиција Србије као државе, а посебно неговање традиција српског народа, скопчано је са многим проблемима који, према нашем мишљењу, произлазе из неколико чинилаца, од којих је вишевековно ропство српског народа, са жељом за ослобођење у настојању да се очува дух слободарства и национално биће.Овим пројектом ћемо промовисати уметничко стваралаштво школске деце у области сликарства и књижевности са темом „Борба за слободу Србије.“ Удружење ће расписати конкурс са задатом темом и за сваку област посебно. Сви радови ће се прикупљати до датума који буде наведен у позиву. Формираћемо стручни жири који ће дати коначну оцену тим уметничким делима, а аутори ће бити награђени .
Трошкови: 1.400.000,00 динара.

Назив: „ЛИКОВНО-ЕДУКАТИВНА ИЗЛОЖБА ”СОЛУНСКЕ АРМИЈЕ”“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2018.
Резултат: Пројекат ће на едукативан и ликовно занимљив начин презентовати посетиоцима изглед војника који су се пре тачно 100 година сукобили на Солунском фронту, наоружање и опрему који су користили, положаје које су заузимале њихове јединице и саставе и организацију војски којима су припадали. Неговање традиција Србије као државе, а посебно неговање традиција српског народа, скопчано је са многим проблемима који, према нашем мишљењу, произлазе из неколико чинилаца, од којих је вишевековно ропство српског народа, са жељом за ослобођење у настојању да се очува дух слободарства и национално биће као и очување сопственог идентитета. Очување сопственог идентитета значи очување посебности у односу на остатак света.Сваки народ и свака држава треба да негују и чувају сопствене традиције и вредности, посебно у контексту доприноса разумевању прошлости, као и места и улоге сваког субјекта у процесу обликовања будућности.
Такође је у оквиру пројекта планирана и израда значке српског ратника са мотивом косовског божура.
Трошкови: 3.902.000,00 динара.

Назив: „ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈ СРПСКОГ РАТНИКА 2’“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2018.
Резултат: Неговање традиција Србије као државе, а посебно неговање традиција српског народа, скопчано је са многим проблемима који, према нашем мишљењу, произлазе из неколико чинилаца, од којих је вишевековно ропство српског народа, са жељом за ослобођење у настојању да се очува дух слободарства и национално биће као и очување сопственог идентитета. Очување сопственог идентитета значи очување посебности у односу на остатак света.Сваки народ и свака држава треба да негују и чувају сопствене традиције и вредности, посебно у контексту доприноса разумевању прошлости, као и места и улоге сваког субјекта у процесу обликовања будућности. Виртуелни музеј ће на савремен, дигитализован начин упутити посетиоце у готово апсолутну историјску тачност ( у смислу броја и назива јединица, врсти униформи, пешадијског, артирељијског, ваздухопловног и другог наоружања, родова војске, мобилизацијских података и сл.) која описују ратне догађаје , што поред забавног даје и едукативни карактер. Значај жртава српског народа у ХХ веку, који је огроман у поређењу са скромном бројношћу народа, данас није константа у српским националним стратегијама.Суштина традиције је неговање активног односа према стварности проистеклој из историјских догађаја које баштинимо.Када се у обзир узму велики сукоби крајем ХХ века све традиције Срба настале у тим ратовима су ослободилачке
Трошкови: 5.023.000,00 динара.

2017

Назив: „ЗНАЊЕМ ДО ПОСЛА“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2017.
Резултат: Пројекат је осмишљен да подстакне и обучи циљну групу да се активно ангажује у настојању да запошљавањем или самозапошљавањем обезбеди егзистенцију за себе и своју породицу, што је допринос борби против сиромаштва и евидентна корист за локалну и ширу заједницу.
Имплементацијом пројекта предвиђене су следеће активности:
• Обука за активно тражење посла ,
• обука за самозапошљавање ,
• помоћ и асистенција у тражењу посла, писању докумената и слању пријава за конкретно оглашено радно место .
Од пројекта очекујемо побољшање шанси учесника у пројекту и њиховог ближег окружења за приступ пословима и запошљавање извесног броја незапослених чланова..
Трошкови: 1.200.000,00 динара.

Назив: „ПОТОМЦИМА“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2017.
Резултат: Неговање традиција ослободилачких ратова значи очување сопственог идентитета. Очување сопственог идентитета значи очување посебности у односу на остатак света.Сваки народ и свака држава треба да негују и чувају сопствене традиције и вредности, посебно у контексту доприноса разумевању прошлости, као и места и улоге сваког субјекта у процесу обликовања будућности. Неговање традиција Србије као државе, а посебно неговање традиција српског народа, скопчано је са многим проблемима који, према нашем мишљењу, произлазе из неколико чинилаца, од којих је вишевековно ропство српског народа, са жељом за ослобођење у настојању да се очува дух слободарства и национално биће.Овим пројектом ћемо промовисати уметничко стваралаштво наших чланова у више области : сликарства, уметничких фотографија, књижевности, фолклора, плеса… са темом „Борба за слободу Србије.“ Удружење ће расписати конкурс са задатом темом и за сваку област посебно. Конкурс ће бити објављен на нашој интернет адреси. Сви радови ће се прикупљати до датума који буде наведен у позиву. Формираћемо стручни жири који ће дати коначну оцену тим уметничким делима, а аутори ће бити награђени .
Трошкови: 2.000.000,00 динара.

Назив: „ТУРНИР У ИГРИ Да рат заувек остане само игра (ПРОБОЈ СОЛУНСКОГ ФРОНТА)“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2017.
Резултат: Тежиште пројекта је у организацији турнира у игри „Да рат заувек остане само игра (ПРОБОЈ СОЛУНСКОГ ФРОНТА)“. Како је игра показала да постоји велико интересовање за њу, указала се потреба а на основу тражње потенцијалних корисника да се игра кроз одржавање турнира приближи корисницима и да крене у реализациј и суштина настанка игре едукација кроз забаву.
Игра „Да рат заувек остане само игра (ПРОБОЈ СОЛУНСКОГ ФРОНТА)“, је игра која представља својеврсну мешавину друштвених игара шах, не љути се човече и стратегијских игара типа „РИЗИКО“.
Сама игра, до готово апсолутне историјске тачности ( у смислу броја и назива јединица, униформи, пешадијског, артирељијског, ваздухопловног и другог наоружања, родова војске, мобилизацијских података и сл.) описује ратне догађаје из периода пробоја солунског фронта, што јој поред забавног даје и едукативни карактер. Игра ће поред Упутства за играње садржати и „Малу ратну енциклопедију“ везану за догађаје, војне формације, наоружање, и историјске личности спојене у вихору Великог рата који је погодио Србију. Једноставна за играње, игра ставља акценат на стратешке и тактичке вештине играча да савлада противника и као таква намењена је како деци школског узраста тако и свим старијим љубитељима стратешких игара. Сматрамо да би на овакав иновативан начин, кроз игру, значајно унапредили област неговања традиција ослободилачких ратова Србије.
Трошкови: 1.500.000,00 динара.

Назив: „организовање турнира у игри Да рат заувек остане само игра БНД“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2017.
Резултат: Тежиште пројекта је у организацији турнира у игри „Да рат заувек остане само игра (БИТКА НА ДРИНИ)“. Како је игра по изласку на светлост дана а кроз организацију 2 неформална турнира у Крушевцу и Пожаревцу, показала да постоји велико интересовање за њу, показала се потреба а на основу тражње потенцијалних корисника да се игра кроз одржавање турнира приближи корисницима и да крене у реализациј и суштина настанка игре едукација кроз забаву.
Игра „Да рат заувек остане само игра (БИТКА НА ДРИНИ)“, је игра која представља својеврсну мешавину друштвених игара шах, не љути се човече и стратегијских игара типа „РИЗИКО“.
Сама игра, до готово апсолутне историјске тачности ( у смислу броја и назива јединица, униформи, пешадијског, артирељијског, ваздухопловног и другог наоружања, родова војске, мобилизацијских података и сл.) описује ратне догађаје из тзв.“друге аустоугарске офанзиве на Србију“, што јој поред забавног даје и едукативни карактер. Игра ће поред Упутства за играње садржати и „Малу ратну енциклопедију“ везану за догађаје, војне формације, наоружање, и историјске личности спојене у вихору Великог рата који је погодио Србију у периоду од почетка септембра до почетка октобра 1914.године.
Једноставна за играње, са свега десетак правила, игра ставља акценат на стратешке и тактичке вештине играча да савлада противника и као таква намењена је како деци школског узраста тако и свим старијим љубитељима стратешких игара. Сматрамо да би на овакав иновативан начин, кроз игру, значајно унапредили област неговања традиција ослободилачких ратова Србије.
Трошкови: 1.500.000,00 динара.

Назив: „ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈ СРПСКОГ РАТНИКА 1“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2017.
Резултат: Неговање традиција Србије као државе, а посебно неговање традиција српског народа, скопчано је са многим проблемима који, према нашем мишљењу, произлазе из неколико чинилаца, од којих је вишевековно ропство српског народа, са жељом за ослобођење у настојању да се очува дух слободарства и национално биће као и очување сопственог идентитета. Очување сопственог идентитета значи очување посебности у односу на остатак света. Сваки народ и свака држава треба да негују и чувају сопствене традиције и вредности, посебно у контексту доприноса разумевању прошлости, као и места и улоге сваког субјекта у процесу обликовања будућности. Виртуелни музеј ће на савремен, дигитализован начин упутити посетиоце у готово апсолутну историјску тачност ( у смислу броја и назива јединица, врсти униформи, пешадијског, артиљеријског, ваздухопловног и другог наоружања, родова војске, мобилизацијских података и сл.) која описују ратне догађаје , што поред забавног даје и едукативни карактер. Значај жртава српског народа у ХХ веку, који је огроман у поређењу са скромном бројношћу народа, данас није константа у српским националним стратегијама. Суштина традиције је неговање активног односа према стварности проистеклој из историјских догађаја које баштинимо. Када се у обзир узму велики сукоби крајем ХХ века све традиције Срба настале у тим ратовима су ослободилачке.
Трошкови: 2.950.000,00 динара.

Назив: „Да рат заувек остане само игра (ПРОБОЈ СОЛУНСКОГ ФРОНТА)“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2017.
Резултат: Тежиште пројекта је у организацији турнира у игри „Да рат заувек остане само игра (БИТКА НА ДРИНИ)“. Како је игра по изласку на светлост дана а кроз организацију 2 неформална турнира у Крушевцу и Пожаревцу, показала да постоји велико интересовање за њу, показала се потреба а на основу тражње потенцијалних корисника да се игра кроз одржавање турнира приближи корисницима и да крене у реализациј и суштина настанка игре едукација кроз забаву.
Трошкови: 6.100.000,00 динара.

2016

Назив: „ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРНИРА У ИГРИ Да рат заувек остане само игра (БИТКА НА ДРИНИ) “
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2016.
Резултат: Тежиште пројекта је у организацији турнира у игри „Да рат заувек остане само игра (БИТКА НА ДРИНИ)“. Како је игра по изласку на светлост дана а кроз организацију 2 неформална турнира у Крушевцу и Пожаревцу, показала да постоји велико интересовање за њу, показала се потреба а на основу тражње потенцијалних корисника да се игра кроз одржавање турнира приближи корисницима и да крене у реализациј и суштина настанка игре едукација кроз забаву.
Трошкови: 1.700.000,00 динара.