+381 11 77 07 669 info@cpv.org.rs

Pristanak na snimanje i ustupanje prava na korišćenje materijala.


Ovim ja, kao učesnik/ca projekta „Digitalizacija je ženskog roda“ prihvatam i potvrđujem da Centar za poslovne veštine iz Beograda-Stari Grad, adresa Terazije 27/2, može da:

Centar za poslovne veštine garantuje fizičkim licima, čije podatke obrađuje, sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Centar za poslovne veštine će stoga imati pravo na bezuslovnu i ekskluzivnu upotrebu svih autorskih prava na Materijalu, uključujući, ali ne ograničavajući se na adaptaciju, preradu, reprodukovanje, distribuiranje, bez potrebe navođenja mog imena.

Takođe potvrđujem da se trajno odričem bilo kakve naknade za ovde prenešena prava na Materijal.

radno vreme

P-P: 08:00 – 15:00

Adresa

Terazije 27/2, 11000 Beograd, Republika Srbija

Telefon

+381 60 05 11 596

Bilten