Select Page

Projekti

Kao nosilac projekta

2021

Naziv: „Snažniji kroz znanje“
Finansijer: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu.
Godina: 2021.
Rezultat: Osnovna tema projekta je podsticanje zapošljavanja podizanjem nivoa stručnosti određene ciljne grupe kroz osnovnu i specijalističku edukaciju.
Troškovi: 1.000.652,00 dinara.

 

Naziv: „Digitalizacija je ženskog roda“
Finansijer: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju .
Godina: 2021.
Rezultat:  Ostvareni rezultati se najadekvatnije ogledaju kroz povećanje zainteresovanosti polaznika obuke za osnivanje sopstvenog biznisa i na unapređivanju već stečenog znanja.
Ujedno i polaganje završnog testa, koji su učesnici koji su ga radili, odradili sa visoko postignutim procentom tačnih odgovora.
Rezultat se može uvideti kroz ispraćenost šire javnosti koji su ispratili preko društvenih mreža realizaciju aktivnosti. Domet objava doseže broj od 9 028 korisnika društvenih mreža (Domet je broj ljudi koji su videli bilo koji sadržaj sa stranice ili u vezi sa stranicom. Ova metrika je procena.
Troškovi: 82.000,00 dinara. 

 

2018

Naziv: Turnir u igri ”Da rat zauvek ostane samo igra” (BITKA NA DRINI)
Finansijer: Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za kulturu.
Godina: 2018.
Rezultat: Sama igra, do gotovo apsolutne istorijske tačnosti opisuje ratne događaje iz tzv. „druge austrougarske ofanzive na Srbiju“, što joj pored zabavnog daje i edukativni karakter. Na ovakav inovativan način bi značajno unapredili oblast negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.
Troškovi: 400.000,00 dinara.

Naziv: TURNIR U IGRI ”Da rat zauvek ostane samo igra” (PROBOJ SOLUNSKOG FRONTA)
Finansijer: Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Godina: 2018.
Rezultat: Kako je igra pokazala da postoji veliko interesovanje za nju, ukazala se potreba a na osnovu tražnje potencijalnih korisnika da se igra kroz održavanje turnira približi korisnicima i da krene u realizacij i suština nastanka igre edukacija kroz zabavu.
Troškovi: 726.500,00 dinara.

Naziv: „Mogućnosti korišćenja EU fondova za razvoj programa OSI“
Finansijer: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu.
Godina: 2018.
Rezultat: 50 korisnika (osobe sa invaliditetom kao i organizacije osoba sa invaliditetom) Pohađali obuke: 13 polaznika je izašlo na ispit i uspešno položilo i napravilo mrežu podrške u pisanju projekata.
Troškovi: 1.011.652,00 dinara.

 

 

 

2017

 

 

Naziv: „SPROVOĐENjE MERA SOCIJALNE UKLjUČENOSTI VETERANA KORISNIKA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2017.
Rezultat: Projekat je zamišljen kao pomoć kroz edukacije, veteranima korisnicima novčane socijalne pomoći koji su sposobni za rad, a samim tim i članovima njihovih porodica. Donošenjem uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći predviđene su aktivnosti koje omogućavaju prevazilaženje nepovoljne socijalne situacije korisnika novčane socijalne pomoći koji su sposobni za rad a kojima se obezbeđuje njihova socijalna uključenost. Obuke prilagođene i koncipirane na osnovu profila veterana korisnika, omogućile bi potreban nivo znanja i veština korisnicima, kako bi bili na adekvatan način uključeni u realizaciju korisnika u mere aktivne politike zapošljavanja. Uključivanje volontera doprinelo bi kako afirmaciji mladih, tako i uključivanju šire zajednice u rešavanje postojećih problema. Gradski centar za socijalni rad i nosioci aktivnosti formiraju stručni tim, u saradnji sa korisnikom, na osnovu procenjenih potreba, vršili bi konačan odabir raspoloživih mera socijalne uključenosti u skladu sa individualnim planom aktivacije.
Stručni tim pratio bi sprovođenje i realizaciju mera socijalne uključenosti veterana korisnika i u zavisnosti od postignutih rezultata može centru predložiti izmenu individualnog plana aktivacije korisnika.
Troškovi: 601.000,00 dinara.

 

 

2016

Naziv: „Mogućnosti korišćenja EU fondova za razvoj programa OSI“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2016.
Rezultat: Unapređenje i razvoj kapaciteta i uloge osoba sa invaliditetom, kao i organizacija osoba sa invaliditetom za uspešno korišćenje fondova Evropske unije iz oblasti socijalne zaštite.
Troškovi: 618.800,00 dinara.

Naziv: „SPROVOĐENjE MERA SOCIJALNE UKLjUČENOSTI VETERANA KORISNIKA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2016.
Rezultat: Pomoć kroz edukacije, veteranima korisnicima novčane socijalne pomoći koji su sposobni za rad, a samim tim i članovima njihovih porodica
Troškovi: 2.169.000,00 dinara.

2015

Naziv: NAUČI-ODLUČI-KRENI-POKRENI
Finansijer: Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Godina: 2015.
Rezultat: Unapređenje sistema usluga u oblasti preduzetništva za OSI kroz edukaciju i pružanje tehničke i stručne pomoći.
Troškovi: 4.15600,00 dinara

 

Kao partner na projektu

2022

Naziv: „U korak sa digitalizacijom“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2022.
Rezultat: Osnovna tema projekta je podsticanje zapošljavanja podizanjem nivoa stručnosti određene ciljne grupe kroz osnovnu i specijalističku edukaciju. Ostali rezultati su smanjenje predrasuda i diskriminatornog ponašanja prema osobama sa invaliditetom (posebno prema deci i mladima), bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, pozitivni ishodi razgovora sa ostalim učesnicima projekta, povratne informacije od strane volontera i saradnika, anketiranje šire zajednice, prihvatanje, druženje.
Troškovi: 300.000,00 dinara.

 

2021

Naziv: „Znanjem u budućnost“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2021.
Rezultat: Osnovna tema projekta je podsticanje zapošljavanja podizanjem nivoa stručnosti određene ciljne grupe kroz osnovnu i specijalističku edukaciju.
Troškovi: 400.000,00 dinara.

Naziv: „POKRENI SVOJU DIGITALNU PRIČU“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2021.
Rezultat: Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, koja će potrajati još duži vremenski period, došli smo na ideju da naše ljude osposobimo za pokretanje sopstvenog biznisa i na taj način im omogućimo egzistencijalnu sigurnost.
Obuka iz digitalnog marketinga i E-prodaje je najbolji mogući način za pokretanje sopstvenog biznisa. Kroz kvalitetne informacije i praktične primere uspešnih poslova, na ovaj način omogućavamo egzistencijalnu sigurnost ljudima kroz pokretanje sopstvenog posla. Takođe, omogućujemo da se na isplativ način iskoriste već postojeća sredstva i znanja.
Kroz obuku, takođe će se posebna pažnja posvetiti izvorima sredstava, kompletnom onlajn marketingu i biznis planovima.
Obrađivaće se i sve neophodne preduzetničke veštine kao što su marketing organizacije, menadžment, e-bankarstvo, itd. Po završetku obuke polaznici će biti u mogućnosti kako da pokrenu sopstveni biznis, tako i da pomognu drugima u savladavanju prepreka za pokretanje posla.
Obuka za digitalni marketing i E-prodaju se sastoji od osam celina koje sve zajedno pružaju zaokruženo znanje digitalnog marketinga dovoljno za rad na velikom broju projekata i klijenata bez obzira na industriju i tržište (Uvod u digitalni marketing, Social Media Management
Facebook i Instagram Advertising, ostale društvene mreže, SEO – optimizacija sajta, Google Ads, Google analitika i Email marketing)..
Troškovi: 600.000,00 dinara.

 

 

2020

Naziv: „Popis stanovnika sa teritorije današnje Republike Srbije koji su stradali kao pripadnici partizanskih jedinica tokom Drugog svetskog rata na teritoriji današnje Republike Hrvatske“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2020.
Rezultat: Projekat „Popis stanovnika sa teritorije današnje Republike Srbije koji su stradali kao pripadnici partizanskih jedinica tokom Drugog svetskog rata na teritoriji današnje Republike Hrvatske“ će u formi štampane publikacije staviti na uvid javnosti imena svih osoba koje su na dan 6. aprila 1941. godine imali mesto stanovanja na teritoriji današnje Republike Srbije, a koji su kao pripadnici partizanskih jedinica stradali na teritoriji današnje Republike Hrvatske.
Troškovi: 1.000.000,00 dinara.

 

2019

Naziv: „POTOMCI STARIM RATNICIMA“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2019.
Rezultat: Ovim projektom se, pre svih deca i mladi, ali i svi drugi  (u vreme elektronske komunikacije i donekle otuđenosti), podstiču da čitaju izvornu, štampanu literaturu, ali se i motivišu na dodatnu umetničku, likovnu kreativnost, kroz usvajanje novih znanja i veština, kroz neposredno druženje, a sve sa ciljem promocija tekovina Prvog svetskog rata.
Troškovi: 3.090.000,00 dinara.

Naziv: „VOJVODE, GENERALI I ZNAMENITE ČETOVOĐE KNEŽEVINE I KRALjEVINE SRBIJE“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2019.
Rezultat: Projekat je kroz razvoj aplikacije  na krajnje jednostavan način korisniku pružiti informacije o vojvodama, generalima i znamenitim četovođama Kneževine i Kraljevine Srbije; njihovim ličnim, biografskim podacima, kao i podacima vezanim za njihovo vojno angažovanje u ratu i miru u periodu od 1815. do 1918. godine, stečenom obrazovanju, napredovanju u toku službe, odlikovanjima i slično.
Troškovi: 2.000.000,00 dinara.

Naziv: „Balkanski i veliki rat“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2019.
Rezultat: Negovanje tradicija Srbije kao države, a posebno negovanje tradicija srpskog naroda, skopčano je sa mnogim problemima koji, prema našem mišljenju, proizilaze iz nekoliko činilaca, od kojih je viševekovno ropstvo srpskog naroda, sa željom za oslobođenje u nastojanju da se očuva duh slobodarstva i nacionalno biće kao i očuvanje sopstvenog identiteta. Očuvanje sopstvenog identiteta znači očuvanje posebnosti u odnosu na ostatak sveta. Svaki narod i svaka država treba da neguju i čuvaju sopstvene tradicije i vrednosti, posebno u kontekstu doprinosa razumevanju prošlosti, kao i mesta i uloge svakog subjekta u procesu oblikovanja budućnosti. Projekat će na edukativan i likovno zanimljiv način prezentovati posetiocima izgled vojnika koji su se pre više od jenog veka sukobili, naoružanje i opremu koji su koristili, položaje koje su zauzimale njihove jedinice i sastave i organizaciju vojski kojima su pripadali.
Troškovi: 2.350.000,00 dinara.

Naziv: „Istorijska slagalica-Od igre do istorije“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2019.
Rezultat: Istorijska slagalica je projekat osmišljen da korisnike kroz igru i zabavu vodi kroz istorijske činjenice. Planirana aplikacija zamišljena je kao kompilacija igre i učenja. Naime, korisnicima će biti ponuđene mogućnosti rešavanja digitalnih slagalica u više oblika i više formata sa motivima ličnosti, mestima i događajima, a vezanim za našu prebogatu istoriju, a nakon rešavanja slagalice korisnicima će biti omogućeno i praćenje istorijskih činjenica koji su vezani za rešenu sliku ili motiv. Želja nam je pre svega da mlađe generacije očuvaju duh slobodarskog bića kao i očuvanje sopstvenog identiteta.
Negovanje i čuvanje sopstvene tradicije i vrednosti a radi razumevanja prošlosti kao i uloge svakog pojedinca u procesu očuvanje sadašnjosti i oblikovanje budućnosti predstavlja suštinu projekta..
Troškovi: 2.300.000,00 dinara.

Naziv: „PRVI SVETSKI RAT – LIKOVNA GRAFIKA“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2019.
Rezultat: Projektom je predviđeno da se uputi javni poziv (raspiše likovni konkurs) svim zainteresovanim licima (školskoj deci i mladima, profesionalnim umetnicima, amaterskim likovnim stvaraocima) koji žive na teritoriji Republike Srbije, da pošalju odgovarajuću skicu rađenu propisanom tehnikom na propisanom materijalu, predefinisanog formata i sl. (detalji će biti navedeni u konkursnom materijalu) koja govori o srpskoj vojsci ili nekoj ličnosti koja je bila pripadnik srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Autori radova koje će prihvatiti stručni žiri biće pozvani na likovnu radionicu, gde će na osnovu svojih crteža pripremiti nosioce štampe i ištampati svoje grafike. Nakon toga će biti organizovana izložba u Beogradu u sklopu koje će ukratko biti reči o svim radovima nastalim na koloniji. Na ovaj način želimo da kroz očuvanje tradicije korisnicima približimo i pomalo zaboravljene likovne tehnike grafike, gde bi na vrlo kreativan i nadasve zanimljiv način učili o našoj istoriji.
Troškovi: 5.400.000,00 dinara.

Naziv: „KOLUBARSKA BITKA KROZ DIGITALNI DURBIN“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2019.
Rezultat: Predstavljanje istorije kroz digitalni durbin, pored očuvanja kulturno istorijskog nasleđa ima za cilj i da za današnje vreme prihvatljiviji način, očuva sećanje i vrati čast srpskom vojniku i prenese budućim generacijama slavna prošlost srpskih ratnika. Čuvena kolubarska bitka će kroz izradu platforme omogućiti obilje informacija vezanih i za same učesnike bitke, raspored jedinica, njihovo kretanje, njihov sastav kao i podaci o opremi i naoružanju koji su korišćeni u toku bitke. Očuvanje sopstvenog identiteta znači očuvanje posebnosti u odnosu na ostatak sveta. Svaki narod i svaka država treba da neguju i čuvaju sopstvene tradicije i vrednosti, posebno u kontekstu doprinosa razumevanju prošlosti, kao i mesta i uloge svakog subjekta u procesu oblikovanja budućnosti. 
Troškovi: 5.521.621,51 dinara.

2018

Naziv: „JUNACIMA“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2018.
Rezultat: Negovanje tradicija oslobodilačkih ratova znači očuvanje sopstvenog identiteta. Očuvanje sopstvenog identiteta znači očuvanje posebnosti u odnosu na ostatak sveta.Svaki narod i svaka država treba da neguju i čuvaju sopstvene tradicije i vrednosti, posebno u kontekstu doprinosa razumevanju prošlosti, kao i mesta i uloge svakog subjekta u procesu oblikovanja budućnosti.Negovanje tradicija Srbije kao države, a posebno negovanje tradicija srpskog naroda, skopčano je sa mnogim problemima koji, prema našem mišljenju, proizlaze iz nekoliko činilaca, od kojih je viševekovno ropstvo srpskog naroda, sa željom za oslobođenje u nastojanju da se očuva duh slobodarstva i nacionalno biće.Ovim projektom ćemo promovisati umetničko stvaralaštvo školske dece u oblasti slikarstva i književnosti sa temom „Borba za slobodu Srbije.“ Udruženje će raspisati konkurs sa zadatom temom i za svaku oblast posebno. Svi radovi će se prikupljati do datuma koji bude naveden u pozivu. Formiraćemo stručni žiri koji će dati konačnu ocenu tim umetničkim delima, a autori će biti nagrađeni .
Troškovi: 1.400.000,00 dinara.

Naziv: „LIKOVNO-EDUKATIVNA IZLOŽBA ”SOLUNSKE ARMIJE”“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2018.
Rezultat: Projekat će na edukativan i likovno zanimljiv način prezentovati posetiocima izgled vojnika koji su se pre tačno 100 godina sukobili na Solunskom frontu, naoružanje i opremu koji su koristili, položaje koje su zauzimale njihove jedinice i sastave i organizaciju vojski kojima su pripadali. Negovanje tradicija Srbije kao države, a posebno negovanje tradicija srpskog naroda, skopčano je sa mnogim problemima koji, prema našem mišljenju, proizlaze iz nekoliko činilaca, od kojih je viševekovno ropstvo srpskog naroda, sa željom za oslobođenje u nastojanju da se očuva duh slobodarstva i nacionalno biće kao i očuvanje sopstvenog identiteta. Očuvanje sopstvenog identiteta znači očuvanje posebnosti u odnosu na ostatak sveta.Svaki narod i svaka država treba da neguju i čuvaju sopstvene tradicije i vrednosti, posebno u kontekstu doprinosa razumevanju prošlosti, kao i mesta i uloge svakog subjekta u procesu oblikovanja budućnosti.
Takođe je u okviru projekta planirana i izrada značke srpskog ratnika sa motivom kosovskog božura.
Troškovi: 3.902.000,00 dinara.

Naziv: „VIRTUELNI MUZEJ SRPSKOG RATNIKA 2’“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2018.
Rezultat: Negovanje tradicija Srbije kao države, a posebno negovanje tradicija srpskog naroda, skopčano je sa mnogim problemima koji, prema našem mišljenju, proizlaze iz nekoliko činilaca, od kojih je viševekovno ropstvo srpskog naroda, sa željom za oslobođenje u nastojanju da se očuva duh slobodarstva i nacionalno biće kao i očuvanje sopstvenog identiteta. Očuvanje sopstvenog identiteta znači očuvanje posebnosti u odnosu na ostatak sveta.Svaki narod i svaka država treba da neguju i čuvaju sopstvene tradicije i vrednosti, posebno u kontekstu doprinosa razumevanju prošlosti, kao i mesta i uloge svakog subjekta u procesu oblikovanja budućnosti. Virtuelni muzej će na savremen, digitalizovan način uputiti posetioce u gotovo apsolutnu istorijsku tačnost ( u smislu broja i naziva jedinica, vrsti uniformi, pešadijskog, artireljijskog, vazduhoplovnog i drugog naoružanja, rodova vojske, mobilizacijskih podataka i sl.) koja opisuju ratne događaje , što pored zabavnog daje i edukativni karakter. Značaj žrtava srpskog naroda u HH veku, koji je ogroman u poređenju sa skromnom brojnošću naroda, danas nije konstanta u srpskim nacionalnim strategijama.Suština tradicije je negovanje aktivnog odnosa prema stvarnosti proistekloj iz istorijskih događaja koje baštinimo.Kada se u obzir uzmu veliki sukobi krajem HH veka sve tradicije Srba nastale u tim ratovima su oslobodilačke
Troškovi: 5.023.000,00 dinara.

2017

Naziv: „ZNANjEM DO POSLA“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2017.
Rezultat: Projekat je osmišljen da podstakne i obuči ciljnu grupu da se aktivno angažuje u nastojanju da zapošljavanjem ili samozapošljavanjem obezbedi egzistenciju za sebe i svoju porodicu, što je doprinos borbi protiv siromaštva i evidentna korist za lokalnu i širu zajednicu.
Implementacijom projekta predviđene su sledeće aktivnosti:
• Obuka za aktivno traženje posla ,
• obuka za samozapošljavanje ,
• pomoć i asistencija u traženju posla, pisanju dokumenata i slanju prijava za konkretno oglašeno radno mesto .
Od projekta očekujemo poboljšanje šansi učesnika u projektu i njihovog bližeg okruženja za pristup poslovima i zapošljavanje izvesnog broja nezaposlenih članova..
Troškovi: 1.200.000,00 dinara.

Naziv: „POTOMCIMA“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2017.
Rezultat: Negovanje tradicija oslobodilačkih ratova znači očuvanje sopstvenog identiteta. Očuvanje sopstvenog identiteta znači očuvanje posebnosti u odnosu na ostatak sveta.Svaki narod i svaka država treba da neguju i čuvaju sopstvene tradicije i vrednosti, posebno u kontekstu doprinosa razumevanju prošlosti, kao i mesta i uloge svakog subjekta u procesu oblikovanja budućnosti. Negovanje tradicija Srbije kao države, a posebno negovanje tradicija srpskog naroda, skopčano je sa mnogim problemima koji, prema našem mišljenju, proizlaze iz nekoliko činilaca, od kojih je viševekovno ropstvo srpskog naroda, sa željom za oslobođenje u nastojanju da se očuva duh slobodarstva i nacionalno biće.Ovim projektom ćemo promovisati umetničko stvaralaštvo naših članova u više oblasti : slikarstva, umetničkih fotografija, književnosti, folklora, plesa… sa temom „Borba za slobodu Srbije.“ Udruženje će raspisati konkurs sa zadatom temom i za svaku oblast posebno. Konkurs će biti objavljen na našoj internet adresi. Svi radovi će se prikupljati do datuma koji bude naveden u pozivu. Formiraćemo stručni žiri koji će dati konačnu ocenu tim umetničkim delima, a autori će biti nagrađeni .
Troškovi: 2.000.000,00 dinara.

Naziv: „TURNIR U IGRI Da rat zauvek ostane samo igra (PROBOJ SOLUNSKOG FRONTA)“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2017.
Rezultat: Težište projekta je u organizaciji turnira u igri „Da rat zauvek ostane samo igra (PROBOJ SOLUNSKOG FRONTA)“. Kako je igra pokazala da postoji veliko interesovanje za nju, ukazala se potreba a na osnovu tražnje potencijalnih korisnika da se igra kroz održavanje turnira približi korisnicima i da krene u realizacij i suština nastanka igre edukacija kroz zabavu.
Igra „Da rat zauvek ostane samo igra (PROBOJ SOLUNSKOG FRONTA)“, je igra koja predstavlja svojevrsnu mešavinu društvenih igara šah, ne ljuti se čoveče i strategijskih igara tipa „RIZIKO“.
Sama igra, do gotovo apsolutne istorijske tačnosti ( u smislu broja i naziva jedinica, uniformi, pešadijskog, artireljijskog, vazduhoplovnog i drugog naoružanja, rodova vojske, mobilizacijskih podataka i sl.) opisuje ratne događaje iz perioda proboja solunskog fronta, što joj pored zabavnog daje i edukativni karakter. Igra će pored Uputstva za igranje sadržati i „Malu ratnu enciklopediju“ vezanu za događaje, vojne formacije, naoružanje, i istorijske ličnosti spojene u vihoru Velikog rata koji je pogodio Srbiju. Jednostavna za igranje, igra stavlja akcenat na strateške i taktičke veštine igrača da savlada protivnika i kao takva namenjena je kako deci školskog uzrasta tako i svim starijim ljubiteljima strateških igara. Smatramo da bi na ovakav inovativan način, kroz igru, značajno unapredili oblast negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.
Troškovi: 1.500.000,00 dinara.

Naziv: „organizovanje turnira u igri Da rat zauvek ostane samo igra BND“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2017.
Rezultat: Težište projekta je u organizaciji turnira u igri „Da rat zauvek ostane samo igra (BITKA NA DRINI)“. Kako je igra po izlasku na svetlost dana a kroz organizaciju 2 neformalna turnira u Kruševcu i Požarevcu, pokazala da postoji veliko interesovanje za nju, pokazala se potreba a na osnovu tražnje potencijalnih korisnika da se igra kroz održavanje turnira približi korisnicima i da krene u realizacij i suština nastanka igre edukacija kroz zabavu.
Igra „Da rat zauvek ostane samo igra (BITKA NA DRINI)“, je igra koja predstavlja svojevrsnu mešavinu društvenih igara šah, ne ljuti se čoveče i strategijskih igara tipa „RIZIKO“.
Sama igra, do gotovo apsolutne istorijske tačnosti ( u smislu broja i naziva jedinica, uniformi, pešadijskog, artireljijskog, vazduhoplovnog i drugog naoružanja, rodova vojske, mobilizacijskih podataka i sl.) opisuje ratne događaje iz tzv.“druge austougarske ofanzive na Srbiju“, što joj pored zabavnog daje i edukativni karakter. Igra će pored Uputstva za igranje sadržati i „Malu ratnu enciklopediju“ vezanu za događaje, vojne formacije, naoružanje, i istorijske ličnosti spojene u vihoru Velikog rata koji je pogodio Srbiju u periodu od početka septembra do početka oktobra 1914.godine.
Jednostavna za igranje, sa svega desetak pravila, igra stavlja akcenat na strateške i taktičke veštine igrača da savlada protivnika i kao takva namenjena je kako deci školskog uzrasta tako i svim starijim ljubiteljima strateških igara. Smatramo da bi na ovakav inovativan način, kroz igru, značajno unapredili oblast negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.
Troškovi: 1.500.000,00 dinara.

Naziv: „VIRTUELNI MUZEJ SRPSKOG RATNIKA 1“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2017.
Rezultat: Negovanje tradicija Srbije kao države, a posebno negovanje tradicija srpskog naroda, skopčano je sa mnogim problemima koji, prema našem mišljenju, proizlaze iz nekoliko činilaca, od kojih je viševekovno ropstvo srpskog naroda, sa željom za oslobođenje u nastojanju da se očuva duh slobodarstva i nacionalno biće kao i očuvanje sopstvenog identiteta. Očuvanje sopstvenog identiteta znači očuvanje posebnosti u odnosu na ostatak sveta. Svaki narod i svaka država treba da neguju i čuvaju sopstvene tradicije i vrednosti, posebno u kontekstu doprinosa razumevanju prošlosti, kao i mesta i uloge svakog subjekta u procesu oblikovanja budućnosti. Virtuelni muzej će na savremen, digitalizovan način uputiti posetioce u gotovo apsolutnu istorijsku tačnost ( u smislu broja i naziva jedinica, vrsti uniformi, pešadijskog, artiljerijskog, vazduhoplovnog i drugog naoružanja, rodova vojske, mobilizacijskih podataka i sl.) koja opisuju ratne događaje , što pored zabavnog daje i edukativni karakter. Značaj žrtava srpskog naroda u HH veku, koji je ogroman u poređenju sa skromnom brojnošću naroda, danas nije konstanta u srpskim nacionalnim strategijama. Suština tradicije je negovanje aktivnog odnosa prema stvarnosti proistekloj iz istorijskih događaja koje baštinimo. Kada se u obzir uzmu veliki sukobi krajem HH veka sve tradicije Srba nastale u tim ratovima su oslobodilačke.
Troškovi: 2.950.000,00 dinara.

Naziv: „Da rat zauvek ostane samo igra (PROBOJ SOLUNSKOG FRONTA)“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2017.
Rezultat: Težište projekta je u organizaciji turnira u igri „Da rat zauvek ostane samo igra (BITKA NA DRINI)“. Kako je igra po izlasku na svetlost dana a kroz organizaciju 2 neformalna turnira u Kruševcu i Požarevcu, pokazala da postoji veliko interesovanje za nju, pokazala se potreba a na osnovu tražnje potencijalnih korisnika da se igra kroz održavanje turnira približi korisnicima i da krene u realizacij i suština nastanka igre edukacija kroz zabavu.
Troškovi: 6.100.000,00 dinara.

2016

Naziv: „ORGANIZACIJA TURNIRA U IGRI Da rat zauvek ostane samo igra (BITKA NA DRINI) “
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2016.
Rezultat: Težište projekta je u organizaciji turnira u igri „Da rat zauvek ostane samo igra (BITKA NA DRINI)“. Kako je igra po izlasku na svetlost dana a kroz organizaciju 2 neformalna turnira u Kruševcu i Požarevcu, pokazala da postoji veliko interesovanje za nju, pokazala se potreba a na osnovu tražnje potencijalnih korisnika da se igra kroz održavanje turnira približi korisnicima i da krene u realizacij i suština nastanka igre edukacija kroz zabavu.
Troškovi: 1.700.000,00 dinara.