+381 11 77 07 669 info@cpv.org.rs

Projekti

Kao nosilac projekta

2021

Назив: „Снажнији кроз знање“
Финансијер: Градска управа града Београда, Секретаријат за привреду.
Година: 2021.
Резултат: Основна тема пројекта је подстицање запошљавања подизањем нивоа стручности одређене циљне групе кроз основну и специјалистичку едукацију.
Трошкови: 1.000.652,00 динара.

 

Назив: „Дигитализација је женског рода“
Финансијер: Министарство за бригу о породици и демографију .
Година: 2021.
Резултат:  Остварени резултати се најадекватније огледају кроз повећање заинтересованости полазника обуке за оснивање сопственог бизниса и на унапређивању већ стеченог знања.
Уједно и полагање завршног теста, који су учесници који су га радили, одрадили са високо постигнутим процентом тачних одговора.
Резултат се може увидети кроз испраћеност шире јавности који су испратили преко друштвених мрежа реализацију активности. Домет објава досеже број од 9 028 корисника друштвених мрежа (Домет је број људи који су видели било који садржај са странице или у вези са страницом. Ова метрика је процена.
Трошкови: 82.000,00 динара. 

2018

Назив: Турнир у игри ”Да рат заувек остане само игра” (БИТКА НА ДРИНИ)
Финансијер: Градска управа Града Београда, Секретаријат за културу.
Година: 2018.
Резултат: Сама игра, до готово апсолутне историјске тачности описује ратне догађаје из тзв. „друге аустроугарске офанзиве на Србију“, што јој поред забавног даје и едукативни карактер. На овакав иновативан начин би значајно унапредили област неговања традиција ослободилачких ратова Србије.
Трошкови: 400.000,00 динара.

Назив: ТУРНИР У ИГРИ ”Да рат заувек остане само игра” (ПРОБОЈ СОЛУНСКОГ ФРОНТА)
Финансијер: Канцеларија за Косово и Метохију
Година: 2018.
Резултат: Како је игра показала да постоји велико интересовање за њу, указала се потреба а на основу тражње потенцијалних корисника да се игра кроз одржавање турнира приближи корисницима и да крене у реализациј и суштина настанка игре едукација кроз забаву.
Трошкови: 726.500,00 динара.

Назив: „Могућности коришћења ЕУ фондова за развој програма ОСИ“
Финансијер: Градска управа града Београда, Секретаријат за социјалну заштиту.
Година: 2018.
Резултат: 50 корисника (особе са инвалидитетом као и организације особа са инвалидитетом) Похађали обуке: 13 полазника је изашло на испит и успешно положило и направило мрежу подршке у писању пројеката.
Трошкови: 1.011.652,00 динара.

 

2017

 

Назив: „СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ ВЕТЕРАНА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2017.
Резултат: Пројекат је замишљен као помоћ кроз едукације, ветеранима корисницима новчане социјалне помоћи који су способни за рад, а самим тим и члановима њихових породица. Доношењем уредбе о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи предвиђене су активности које омогућавају превазилажење неповољне социјалне ситуације корисника новчане социјалне помоћи који су способни за рад а којима се обезбеђује њихова социјална укљученост. Обуке прилагођене и конципиране на основу профила ветерана корисника, омогућиле би потребан ниво знања и вештина корисницима, како би били на адекватан начин укључени у реализацију корисника у мере активне политике запошљавања. Укључивање волонтера допринело би како афирмацији младих, тако и укључивању шире заједнице у решавање постојећих проблема. Градски центар за социјални рад и носиоци активности формирају стручни тим, у сарадњи са корисником, на основу процењених потреба, вршили би коначан одабир расположивих мера социјалне укључености у складу са индивидуалним планом активације.
Стручни тим пратио би спровођење и реализацију мера социјалне укључености ветерана корисника и у зависности од постигнутих резултата може центру предложити измену индивидуалног плана активације корисника.
Трошкови: 601.000,00 динара.

 

2016

Назив: „Могућности коришћења ЕУ фондова
за развој програма ОСИ“

Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2016.
Резултат: Унапређење и развој капацитета и улоге особа са инвалидитетом, као и организација особа са инвалидитетом за успешно коришћење фондова Европске уније из области социјалне заштите.
Трошкови: 618.800,00 динара.

Назив: „СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ ВЕТЕРАНА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2016.
Резултат: Помоћ кроз едукације, ветеранима корисницима новчане социјалне помоћи који су способни за рад, а самим тим и члановима њихових породица
Трошкови: 2.169.000,00 динара.

2015

Назив: НАУЧИ-ОДЛУЧИ-КРЕНИ-ПОКРЕНИ
Финансијер: Канцеларија за Косово и Метохију
Година: 2015.
Резултат: Унапређење система услуга у области предузетништва за ОСИ кроз едукацију и пружање техничке и стручне помоћи.
Трошкови: 4.15600,00 динара

Kao partner na projektu

2021

Назив: „Знањем у будућност“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2021.
Резултат: Основна тема пројекта је подстицање запошљавања подизањем нивоа стручности одређене циљне групе кроз основну и специјалистичку едукацију.
Трошкови: 400.000,00 динара.

Назив: „ПОКРЕНИ СВОЈУ ДИГИТАЛНУ ПРИЧУ“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2021.
Резултат: Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, која ће потрајати још дужи временски период, дошли смо на идеју да наше људе оспособимо за покретање сопственог бизниса и на тај начин им омогућимо егзистенцијалну сигурност.
Обука из дигиталног маркетинга и Е-продаје је најбољи могући начин за покретање сопственог бизниса. Кроз квалитетне информације и практичне примере успешних послова, на овај начин омогућавамо егзистенцијалну сигурност људима кроз покретање сопственог посла. Такође, омогућујемо да се на исплатив начин искористе већ постојећа средства и знања.
Кроз обуку, такође ће се посебна пажња посветити изворима средстава, комплетном онлајн маркетингу и бизнис плановима.
Обрађиваће се и све неопходне предузетничке вештине као што су маркетинг организације, менаџмент, е-банкарство, итд. По завршетку обуке полазници ће бити у могућности како да покрену сопствени бизнис, тако и да помогну другима у савладавању препрека за покретање посла.
Обука за дигитални маркетинг и Е-продају се састоји од осам целина које све заједно пружају заокружено знање дигиталног маркетинга довољно за рад на великом броју пројеката и клијената без обзира на индустрију и тржиште (Увод у дигитални маркетинг, Social Media Management
Facebook i Instagram Advertising, остале друштвене мреже, SEO – оптимизација сајта, Google Ads,
Google аналитика и Email маркетинг)..
Трошкови: 600.000,00 динара.

 

2020

Назив: „Попис становника са територије данашње Републике Србије који су страдали као припадници партизанских јединица током Другог светског рата на територији данашње Републике Хрватске“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2020.
Резултат: Пројекат „Попис становника са територије данашње Републике Србије који су страдали као припадници партизанских јединица током Другог светског рата на територији данашње Републике Хрватске“ ће у форми штампане публикације ставити на увид јавности имена свих особа које су на дан 6. априла 1941. године имали место становања на територији данашње Републике Србије, а који су као припадници партизанских јединица страдали на територији данашње Републике Хрватске.
Трошкови: 1.000.000,00 динара.

 

2019

Назив: „ПОТОМЦИ СТАРИМ РАТНИЦИМА“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2019.
Резултат: Овим пројектом се, пре свих деца и млади, али и сви други  (у време електронске комуникације и донекле отуђености), подстичу да читају изворну, штампану литературу, али се и мотивишу на додатну уметничку, ликовну креативност, кроз усвајање нових знања и вештина, кроз непосредно дружење, а све са циљем промоција тековина Првог светског рата.
Трошкови: 3.090.000,00 динара.

Назив: „ВОЈВОДЕ, ГЕНЕРАЛИ И ЗНАМЕНИТЕ ЧЕТОВОЂЕ КНЕЖЕВИНЕ И КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2019.
Резултат: Пројекат је кроз развој апликације  на крајње једноставан начин кориснику пружити информације о војводама, генералима и знаменитим четовођама Кнежевине и Краљевине Србије; њиховим личним, биографским подацима, као и подацима везаним за њихово војно ангажовање у рату и миру у периоду од 1815. до 1918. године, стеченом образовању, напредовању у току службе, одликовањима и слично.
Трошкови: 2.000.000,00 динара.

Назив: „Балкански и велики рат“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2019.
Резултат: Неговање традиција Србије као државе, а посебно неговање традиција српског народа, скопчано је са многим проблемима који, према нашем мишљењу, произилазе из неколико чинилаца, од којих је вишевековно ропство српског народа, са жељом за ослобођење у настојању да се очува дух слободарства и национално биће као и очување сопственог идентитета. Очување сопственог идентитета значи очување посебности у односу на остатак света. Сваки народ и свака држава треба да негују и чувају сопствене традиције и вредности, посебно у контексту доприноса разумевању прошлости, као и места и улоге сваког субјекта у процесу обликовања будућности. Пројекат ће на едукативан и ликовно занимљив начин презентовати посетиоцима изглед војника који су се пре више од јеног века сукобили, наоружање и опрему који су користили, положаје које су заузимале њихове јединице и саставе и организацију војски којима су припадали.
Трошкови: 2.350.000,00 динара.

Назив: „Историјска слагалица-Од игре до историје“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2019.
Резултат: Историјска слагалица је пројекат осмишљен да кориснике кроз игру и забаву води кроз историјске чињенице. Планирана апликација замишљена је као компилација игре и учења. Наиме, корисницима ће бити понуђене могућности решавања дигиталних слагалица у више облика и више формата са мотивима личности, местима и догађајима, а везаним за нашу пребогату историју, а након решавања слагалице корисницима ће бити омогућено и праћење историјских чињеница који су везани за решену слику или мотив. Жеља нам је пре свега да млађе генерације очувају дух слободарског бића као и очување сопственог идентитета.
Неговање и чување сопствене традиције и вредности а ради разумевања прошлости као и улоге сваког појединца у процесу очување садашњости и обликовање будућности представља суштину пројекта..
Трошкови: 2.300.000,00 динара.

Назив: „ПРВИ СВЕТСКИ РАТ – ЛИКОВНА ГРАФИКА“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2019.
Резултат: Пројектом је предвиђено да се упути јавни позив (распише ликовни конкурс) свим заинтересованим лицима (школској деци и младима, професионалним уметницима, аматерским ликовним ствараоцима) који живе на територији Републике Србије, да пошаљу одговарајућу скицу рађену прописаном техником на прописаном материјалу, предефинисаног формата и сл. (детаљи ће бити наведени у конкурсном материјалу) која говори о српској војсци или некој личности која је била припадник српске војске у Првом светском рату. Аутори радова које ће прихватити стручни жири биће позвани на ликовну радионицу, где ће на основу својих цртежа припремити носиоце штампе и иштампати своје графике. Након тога ће бити организована изложба у Београду у склопу које ће укратко бити речи о свим радовима насталим на колонији. На овај начин желимо да кроз очување традиције корисницима приближимо и помало заборављене ликовне технике графике, где би на врло креативан и надасве занимљив начин учили о нашој историји.
Трошкови: 5.400.000,00 динара.

Назив: „КОЛУБАРСКА БИТКА КРОЗ ДИГИТАЛНИ ДУРБИН“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2019.
Резултат: Представљање историје кроз дигитални дурбин, поред очувања културно историјског наслеђа има за циљ и да за данашње време прихватљивији начин, очува сећање и врати част српском војнику и пренесе будућим генерацијама славна прошлост српских ратника. Чувена колубарска битка ће кроз израду платформе омогућити обиље информација везаних и за саме учеснике битке, распоред јединица, њихово кретање, њихов састав као и подаци о опреми и наоружању који су коришћени у току битке. Очување сопственог идентитета значи очување посебности у односу на остатак света. Сваки народ и свака држава треба да негују и чувају сопствене традиције и вредности, посебно у контексту доприноса разумевању прошлости, као и места и улоге сваког субјекта у процесу обликовања будућности. 
Трошкови: 5.521.621,51 динара.

2018

Назив: „ЈУНАЦИМА“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2018.
Резултат: Неговање традиција ослободилачких ратова значи очување сопственог идентитета. Очување сопственог идентитета значи очување посебности у односу на остатак света.Сваки народ и свака држава треба да негују и чувају сопствене традиције и вредности, посебно у контексту доприноса разумевању прошлости, као и места и улоге сваког субјекта у процесу обликовања будућности.Неговање традиција Србије као државе, а посебно неговање традиција српског народа, скопчано је са многим проблемима који, према нашем мишљењу, произлазе из неколико чинилаца, од којих је вишевековно ропство српског народа, са жељом за ослобођење у настојању да се очува дух слободарства и национално биће.Овим пројектом ћемо промовисати уметничко стваралаштво школске деце у области сликарства и књижевности са темом „Борба за слободу Србије.“ Удружење ће расписати конкурс са задатом темом и за сваку област посебно. Сви радови ће се прикупљати до датума који буде наведен у позиву. Формираћемо стручни жири који ће дати коначну оцену тим уметничким делима, а аутори ће бити награђени .
Трошкови: 1.400.000,00 динара.

Назив: „ЛИКОВНО-ЕДУКАТИВНА ИЗЛОЖБА ”СОЛУНСКЕ АРМИЈЕ”“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2018.
Резултат: Пројекат ће на едукативан и ликовно занимљив начин презентовати посетиоцима изглед војника који су се пре тачно 100 година сукобили на Солунском фронту, наоружање и опрему који су користили, положаје које су заузимале њихове јединице и саставе и организацију војски којима су припадали. Неговање традиција Србије као државе, а посебно неговање традиција српског народа, скопчано је са многим проблемима који, према нашем мишљењу, произлазе из неколико чинилаца, од којих је вишевековно ропство српског народа, са жељом за ослобођење у настојању да се очува дух слободарства и национално биће као и очување сопственог идентитета. Очување сопственог идентитета значи очување посебности у односу на остатак света.Сваки народ и свака држава треба да негују и чувају сопствене традиције и вредности, посебно у контексту доприноса разумевању прошлости, као и места и улоге сваког субјекта у процесу обликовања будућности.
Такође је у оквиру пројекта планирана и израда значке српског ратника са мотивом косовског божура.
Трошкови: 3.902.000,00 динара.

Назив: „ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈ СРПСКОГ РАТНИКА 2’“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2018.
Резултат: Неговање традиција Србије као државе, а посебно неговање традиција српског народа, скопчано је са многим проблемима који, према нашем мишљењу, произлазе из неколико чинилаца, од којих је вишевековно ропство српског народа, са жељом за ослобођење у настојању да се очува дух слободарства и национално биће као и очување сопственог идентитета. Очување сопственог идентитета значи очување посебности у односу на остатак света.Сваки народ и свака држава треба да негују и чувају сопствене традиције и вредности, посебно у контексту доприноса разумевању прошлости, као и места и улоге сваког субјекта у процесу обликовања будућности. Виртуелни музеј ће на савремен, дигитализован начин упутити посетиоце у готово апсолутну историјску тачност ( у смислу броја и назива јединица, врсти униформи, пешадијског, артирељијског, ваздухопловног и другог наоружања, родова војске, мобилизацијских података и сл.) која описују ратне догађаје , што поред забавног даје и едукативни карактер. Значај жртава српског народа у ХХ веку, који је огроман у поређењу са скромном бројношћу народа, данас није константа у српским националним стратегијама.Суштина традиције је неговање активног односа према стварности проистеклој из историјских догађаја које баштинимо.Када се у обзир узму велики сукоби крајем ХХ века све традиције Срба настале у тим ратовима су ослободилачке
Трошкови: 5.023.000,00 динара.

2017

Назив: „ЗНАЊЕМ ДО ПОСЛА“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2017.
Резултат: Пројекат је осмишљен да подстакне и обучи циљну групу да се активно ангажује у настојању да запошљавањем или самозапошљавањем обезбеди егзистенцију за себе и своју породицу, што је допринос борби против сиромаштва и евидентна корист за локалну и ширу заједницу.
Имплементацијом пројекта предвиђене су следеће активности:
• Обука за активно тражење посла ,
• обука за самозапошљавање ,
• помоћ и асистенција у тражењу посла, писању докумената и слању пријава за конкретно оглашено радно место .
Од пројекта очекујемо побољшање шанси учесника у пројекту и њиховог ближег окружења за приступ пословима и запошљавање извесног броја незапослених чланова..
Трошкови: 1.200.000,00 динара.

Назив: „ПОТОМЦИМА“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2017.
Резултат: Неговање традиција ослободилачких ратова значи очување сопственог идентитета. Очување сопственог идентитета значи очување посебности у односу на остатак света.Сваки народ и свака држава треба да негују и чувају сопствене традиције и вредности, посебно у контексту доприноса разумевању прошлости, као и места и улоге сваког субјекта у процесу обликовања будућности. Неговање традиција Србије као државе, а посебно неговање традиција српског народа, скопчано је са многим проблемима који, према нашем мишљењу, произлазе из неколико чинилаца, од којих је вишевековно ропство српског народа, са жељом за ослобођење у настојању да се очува дух слободарства и национално биће.Овим пројектом ћемо промовисати уметничко стваралаштво наших чланова у више области : сликарства, уметничких фотографија, књижевности, фолклора, плеса… са темом „Борба за слободу Србије.“ Удружење ће расписати конкурс са задатом темом и за сваку област посебно. Конкурс ће бити објављен на нашој интернет адреси. Сви радови ће се прикупљати до датума који буде наведен у позиву. Формираћемо стручни жири који ће дати коначну оцену тим уметничким делима, а аутори ће бити награђени .
Трошкови: 2.000.000,00 динара.

Назив: „ТУРНИР У ИГРИ Да рат заувек остане само игра (ПРОБОЈ СОЛУНСКОГ ФРОНТА)“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2017.
Резултат: Тежиште пројекта је у организацији турнира у игри „Да рат заувек остане само игра (ПРОБОЈ СОЛУНСКОГ ФРОНТА)“. Како је игра показала да постоји велико интересовање за њу, указала се потреба а на основу тражње потенцијалних корисника да се игра кроз одржавање турнира приближи корисницима и да крене у реализациј и суштина настанка игре едукација кроз забаву.
Игра „Да рат заувек остане само игра (ПРОБОЈ СОЛУНСКОГ ФРОНТА)“, је игра која представља својеврсну мешавину друштвених игара шах, не љути се човече и стратегијских игара типа „РИЗИКО“.
Сама игра, до готово апсолутне историјске тачности ( у смислу броја и назива јединица, униформи, пешадијског, артирељијског, ваздухопловног и другог наоружања, родова војске, мобилизацијских података и сл.) описује ратне догађаје из периода пробоја солунског фронта, што јој поред забавног даје и едукативни карактер. Игра ће поред Упутства за играње садржати и „Малу ратну енциклопедију“ везану за догађаје, војне формације, наоружање, и историјске личности спојене у вихору Великог рата који је погодио Србију. Једноставна за играње, игра ставља акценат на стратешке и тактичке вештине играча да савлада противника и као таква намењена је како деци школског узраста тако и свим старијим љубитељима стратешких игара. Сматрамо да би на овакав иновативан начин, кроз игру, значајно унапредили област неговања традиција ослободилачких ратова Србије.
Трошкови: 1.500.000,00 динара.

Назив: „организовање турнира у игри Да рат заувек остане само игра БНД“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2017.
Резултат: Тежиште пројекта је у организацији турнира у игри „Да рат заувек остане само игра (БИТКА НА ДРИНИ)“. Како је игра по изласку на светлост дана а кроз организацију 2 неформална турнира у Крушевцу и Пожаревцу, показала да постоји велико интересовање за њу, показала се потреба а на основу тражње потенцијалних корисника да се игра кроз одржавање турнира приближи корисницима и да крене у реализациј и суштина настанка игре едукација кроз забаву.
Игра „Да рат заувек остане само игра (БИТКА НА ДРИНИ)“, је игра која представља својеврсну мешавину друштвених игара шах, не љути се човече и стратегијских игара типа „РИЗИКО“.
Сама игра, до готово апсолутне историјске тачности ( у смислу броја и назива јединица, униформи, пешадијског, артирељијског, ваздухопловног и другог наоружања, родова војске, мобилизацијских података и сл.) описује ратне догађаје из тзв.“друге аустоугарске офанзиве на Србију“, што јој поред забавног даје и едукативни карактер. Игра ће поред Упутства за играње садржати и „Малу ратну енциклопедију“ везану за догађаје, војне формације, наоружање, и историјске личности спојене у вихору Великог рата који је погодио Србију у периоду од почетка септембра до почетка октобра 1914.године.
Једноставна за играње, са свега десетак правила, игра ставља акценат на стратешке и тактичке вештине играча да савлада противника и као таква намењена је како деци школског узраста тако и свим старијим љубитељима стратешких игара. Сматрамо да би на овакав иновативан начин, кроз игру, значајно унапредили област неговања традиција ослободилачких ратова Србије.
Трошкови: 1.500.000,00 динара.

Назив: „ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈ СРПСКОГ РАТНИКА 1“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2017.
Резултат: Неговање традиција Србије као државе, а посебно неговање традиција српског народа, скопчано је са многим проблемима који, према нашем мишљењу, произлазе из неколико чинилаца, од којих је вишевековно ропство српског народа, са жељом за ослобођење у настојању да се очува дух слободарства и национално биће као и очување сопственог идентитета. Очување сопственог идентитета значи очување посебности у односу на остатак света. Сваки народ и свака држава треба да негују и чувају сопствене традиције и вредности, посебно у контексту доприноса разумевању прошлости, као и места и улоге сваког субјекта у процесу обликовања будућности. Виртуелни музеј ће на савремен, дигитализован начин упутити посетиоце у готово апсолутну историјску тачност ( у смислу броја и назива јединица, врсти униформи, пешадијског, артиљеријског, ваздухопловног и другог наоружања, родова војске, мобилизацијских података и сл.) која описују ратне догађаје , што поред забавног даје и едукативни карактер. Значај жртава српског народа у ХХ веку, који је огроман у поређењу са скромном бројношћу народа, данас није константа у српским националним стратегијама. Суштина традиције је неговање активног односа према стварности проистеклој из историјских догађаја које баштинимо. Када се у обзир узму велики сукоби крајем ХХ века све традиције Срба настале у тим ратовима су ослободилачке.
Трошкови: 2.950.000,00 динара.

Назив: „Да рат заувек остане само игра (ПРОБОЈ СОЛУНСКОГ ФРОНТА)“
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2017.
Резултат: Тежиште пројекта је у организацији турнира у игри „Да рат заувек остане само игра (БИТКА НА ДРИНИ)“. Како је игра по изласку на светлост дана а кроз организацију 2 неформална турнира у Крушевцу и Пожаревцу, показала да постоји велико интересовање за њу, показала се потреба а на основу тражње потенцијалних корисника да се игра кроз одржавање турнира приближи корисницима и да крене у реализациј и суштина настанка игре едукација кроз забаву.
Трошкови: 6.100.000,00 динара.

2016

Назив: „ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРНИРА У ИГРИ Да рат заувек остане само игра (БИТКА НА ДРИНИ) “
Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту.
Година: 2016.
Резултат: Тежиште пројекта је у организацији турнира у игри „Да рат заувек остане само игра (БИТКА НА ДРИНИ)“. Како је игра по изласку на светлост дана а кроз организацију 2 неформална турнира у Крушевцу и Пожаревцу, показала да постоји велико интересовање за њу, показала се потреба а на основу тражње потенцијалних корисника да се игра кроз одржавање турнира приближи корисницима и да крене у реализациј и суштина настанка игре едукација кроз забаву.
Трошкови: 1.700.000,00 динара.