+381 11 77 07 669 info@cpv.org.rs

Projekti

Kao nosilac projekta

2021

Naziv: „Snažniji kroz znanje“
Finansijer: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu.
Godina: 2021.
Rezultat: Osnovna tema projekta je podsticanje zapošljavanja podizanjem nivoa stručnosti odredjene ciljne grupe kroz osnovnu i specijalističku edukaciju.
Troškovi: 1.000.652,00 dinara.

 

 

 

2018

Naziv: Turnir u igri ”Da rat zauvek ostane samo igra” (BITKA NA DRINI)
Finansijer: Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za kulturu.
Godina: 2018.
Rezultat: Sama igra, do gotovo apsolutne istorijske tačnosti opisuje ratne dogadjaje iz tzv. „druge austrougarske ofanzive na Srbiju“, što joj pored zabavnog daje i edukativni karakter. Na ovakav inovativan način bi značajno unapredili oblast negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.
Troškovi: 400.000,00 dinara.

Naziv: TURNIR U IGRI ”Da rat zauvek ostane samo igra” (PROBOJ SOLUNSKOG FRONTA)
Finansijer: Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Godina: 2018.
Rezultat: Kako je igra pokazala da postoji veliko interesovanje za nju, ukazala se potreba a na osnovu tražnje potencijalnih korisnika da se igra kroz održavanje turnira približi korisnicima i da krene u realizacij i suština nastanka igre edukacija kroz zabavu.
Troškovi: 726.500,00 dinara.

Naziv: „Mogućnosti korišćenja EU fondova za razvoj programa OSI“
Finansijer: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu.
Godina: 2018.
Rezultat: 50 korisnika (osobe sa invaliditetom kao i organizacije osoba sa invaliditetom) Pohadjali obuke: 13 polaznika je izašlo na ispit i uspešno položilo i napravilo mrežu podrške u pisanju projekata.
Troškovi: 1.011.652,00 dinara.

 

2017

 

Naziv: „SPROVODjENJE MERA SOCIJALNE UKLjUČENOSTI VETERANA KORISNIKA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2017.
Rezultat: Projekat je zamišljen kao pomoć kroz edukacije, veteranima korisnicima novčane socijalne pomoći koji su sposobni za rad, a samim tim i članovima njihovih porodica. Donošenjem uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći predvidjene su aktivnosti koje omogućavaju prevazilaženje nepovoljne socijalne situacije korisnika novčane socijalne pomoći koji su sposobni za rad a kojima se obezbedjuje njihova socijalna uključenost. Obuke prilagodjene i koncipirane na osnovu profila veterana korisnika, omogućile bi potreban nivo znanja i veština korisnicima, kako bi bili na adekvatan način uključeni u realizaciju korisnika u mere aktivne politike zapošljavanja. Uključivanje volontera doprinelo bi kako afirmaciji mladih, tako i uključivanju šire zajednice u rešavanje postojećih problema. Gradski centar za socijalni rad i nosioci aktivnosti formiraju stručni tim, u saradnji sa korisnikom, na osnovu procenjenih potreba, vršili bi konačan odabir raspoloživih mera socijalne uključenosti u skladu sa individualnim planom aktivacije.
Stručni tim pratio bi sprovodjenje i realizaciju mera socijalne uključenosti veterana korisnika i u zavisnosti od postignutih rezultata može centru predložiti izmenu individualnog plana aktivacije korisnika.
Troškovi: 601.000,00 dinara.

 

2016

Naziv: „Mogućnosti korišćenja EU fondova
za razvoj programa OSI“

Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2016.
Rezultat: Unapredjenje i razvoj kapaciteta i uloge osoba sa invaliditetom, kao i organizacija osoba sa invaliditetom za uspešno korišćenje fondova Evropske unije iz oblasti socijalne zaštite.
Troškovi: 618.800,00 dinara.

Naziv: „SPROVODjENJE MERA SOCIJALNE UKLjUČENOSTI VETERANA KORISNIKA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2016.
Rezultat: Pomoć kroz edukacije, veteranima korisnicima novčane socijalne pomoći koji su sposobni za rad, a samim tim i članovima njihovih porodica
Troškovi: 2.169.000,00 dinara.

2015

Naziv: NAUČI-ODLUČI-KRENI-POKRENI
Finansijer: Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Godina: 2015.
Rezultat: Unapredjenje sistema usluga u oblasti preduzetništva za OSI kroz edukaciju i pružanje tehničke i stručne pomoći.
Troškovi: 4.15600,00 dinara

Kao partner na projektu

2021

Naziv: „Znanjem u budućnost“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2021.
Rezultat: Osnovna tema projekta je podsticanje zapošljavanja podizanjem nivoa stručnosti odredjene ciljne grupe kroz osnovnu i specijalističku edukaciju.
Troškovi: 400.000,00 dinara.

Naziv: „POKRENI SVOJU DIGITALNU PRIČU“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2021.
Rezultat: Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, koja će potrajati još duži vremenski period, došli smo na ideju da naše ljude osposobimo za pokretanje sopstvenog biznisa i na taj način im omogućimo egzistencijalnu sigurnost.
Obuka iz digitalnog marketinga i E-prodaje je najbolji mogući način za pokretanje sopstvenog biznisa. Kroz kvalitetne informacije i praktične primere uspešnih poslova, na ovaj način omogućavamo egzistencijalnu sigurnost ljudima kroz pokretanje sopstvenog posla. Takodje, omogućujemo da se na isplativ način iskoriste već postojeća sredstva i znanja.
Kroz obuku, takodje će se posebna pažnja posvetiti izvorima sredstava, kompletnom onlajn marketingu i biznis planovima.
Obradjivaće se i sve neophodne preduzetničke veštine kao što su marketing organizacije, menadžment, e-bankarstvo, itd. Po završetku obuke polaznici će biti u mogućnosti kako da pokrenu sopstveni biznis, tako i da pomognu drugima u savladavanju prepreka za pokretanje posla.
Obuka za digitalni marketing i E-prodaju se sastoji od osam celina koje sve zajedno pružaju zaokruženo znanje digitalnog marketinga dovoljno za rad na velikom broju projekata i klijenata bez obzira na industriju i tržište (Uvod u digitalni marketing, Social Media Management
Facebook i Instagram Advertising, ostale društvene mreže, SEO – optimizacija sajta, Google Ads,
Google analitika i Email marketing)..
Troškovi: 600.000,00 dinara.

 

2020

Naziv: „Popis stanovnika sa teritorije današnje Republike Srbije koji su stradali kao pripadnici partizanskih jedinica tokom Drugog svetskog rata na teritoriji današnje Republike Hrvatske“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2020.
Rezultat: Projekat „Popis stanovnika sa teritorije današnje Republike Srbije koji su stradali kao pripadnici partizanskih jedinica tokom Drugog svetskog rata na teritoriji današnje Republike Hrvatske“ će u formi štampane publikacije staviti na uvid javnosti imena svih osoba koje su na dan 6. aprila 1941. godine imali mesto stanovanja na teritoriji današnje Republike Srbije, a koji su kao pripadnici partizanskih jedinica stradali na teritoriji današnje Republike Hrvatske.
Troškovi: 1.000.000,00 dinara.

 

2019

Naziv: „POTOMCI STARIM RATNICIMA“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2019.
Rezultat: Ovim projektom se, pre svih deca i mladi, ali i svi drugi  (u vreme elektronske komunikacije i donekle otudjenosti), podstiču da čitaju izvornu, štampanu literaturu, ali se i motivišu na dodatnu umetničku, likovnu kreativnost, kroz usvajanje novih znanja i veština, kroz neposredno druženje, a sve sa ciljem promocija tekovina Prvog svetskog rata.
Troškovi: 3.090.000,00 dinara.

Naziv: „VOJVODE, GENERALI I ZNAMENITE ČETOVODjE KNEŽEVINE I KRALjEVINE SRBIJE“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2019.
Rezultat: Projekat je kroz razvoj aplikacije  na krajnje jednostavan način korisniku pružiti informacije o vojvodama, generalima i znamenitim četovodjama Kneževine i Kraljevine Srbije; njihovim ličnim, biografskim podacima, kao i podacima vezanim za njihovo vojno angažovanje u ratu i miru u periodu od 1815. do 1918. godine, stečenom obrazovanju, napredovanju u toku službe, odlikovanjima i slično.
Troškovi: 2.000.000,00 dinara.

Naziv: „Balkanski i veliki rat“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2019.
Rezultat: Negovanje tradicija Srbije kao države, a posebno negovanje tradicija srpskog naroda, skopčano je sa mnogim problemima koji, prema našem mišljenju, proizilaze iz nekoliko činilaca, od kojih je viševekovno ropstvo srpskog naroda, sa željom za oslobodjenje u nastojanju da se očuva duh slobodarstva i nacionalno biće kao i očuvanje sopstvenog identiteta. Očuvanje sopstvenog identiteta znači očuvanje posebnosti u odnosu na ostatak sveta. Svaki narod i svaka država treba da neguju i čuvaju sopstvene tradicije i vrednosti, posebno u kontekstu doprinosa razumevanju prošlosti, kao i mesta i uloge svakog subjekta u procesu oblikovanja budućnosti. Projekat će na edukativan i likovno zanimljiv način prezentovati posetiocima izgled vojnika koji su se pre više od jenog veka sukobili, naoružanje i opremu koji su koristili, položaje koje su zauzimale njihove jedinice i sastave i organizaciju vojski kojima su pripadali.
Troškovi: 2.350.000,00 dinara.

Naziv: „Istorijska slagalica-Od igre do istorije“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2019.
Rezultat: Istorijska slagalica je projekat osmišljen da korisnike kroz igru i zabavu vodi kroz istorijske činjenice. Planirana aplikacija zamišljena je kao kompilacija igre i učenja. Naime, korisnicima će biti ponudjene mogućnosti rešavanja digitalnih slagalica u više oblika i više formata sa motivima ličnosti, mestima i dogadjajima, a vezanim za našu prebogatu istoriju, a nakon rešavanja slagalice korisnicima će biti omogućeno i praćenje istorijskih činjenica koji su vezani za rešenu sliku ili motiv. Želja nam je pre svega da mladje generacije očuvaju duh slobodarskog bića kao i očuvanje sopstvenog identiteta.
Negovanje i čuvanje sopstvene tradicije i vrednosti a radi razumevanja prošlosti kao i uloge svakog pojedinca u procesu očuvanje sadašnjosti i oblikovanje budućnosti predstavlja suštinu projekta..
Troškovi: 2.300.000,00 dinara.

Naziv: „PRVI SVETSKI RAT – LIKOVNA GRAFIKA“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2019.
Rezultat: Projektom je predvidjeno da se uputi javni poziv (raspiše likovni konkurs) svim zainteresovanim licima (školskoj deci i mladima, profesionalnim umetnicima, amaterskim likovnim stvaraocima) koji žive na teritoriji Republike Srbije, da pošalju odgovarajuću skicu radjenu propisanom tehnikom na propisanom materijalu, predefinisanog formata i sl. (detalji će biti navedeni u konkursnom materijalu) koja govori o srpskoj vojsci ili nekoj ličnosti koja je bila pripadnik srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Autori radova koje će prihvatiti stručni žiri biće pozvani na likovnu radionicu, gde će na osnovu svojih crteža pripremiti nosioce štampe i ištampati svoje grafike. Nakon toga će biti organizovana izložba u Beogradu u sklopu koje će ukratko biti reči o svim radovima nastalim na koloniji. Na ovaj način želimo da kroz očuvanje tradicije korisnicima približimo i pomalo zaboravljene likovne tehnike grafike, gde bi na vrlo kreativan i nadasve zanimljiv način učili o našoj istoriji.
Troškovi: 5.400.000,00 dinara.

Naziv: „KOLUBARSKA BITKA KROZ DIGITALNI DURBIN“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2019.
Rezultat: Predstavljanje istorije kroz digitalni durbin, pored očuvanja kulturno istorijskog nasledja ima za cilj i da za današnje vreme prihvatljiviji način, očuva sećanje i vrati čast srpskom vojniku i prenese budućim generacijama slavna prošlost srpskih ratnika. Čuvena kolubarska bitka će kroz izradu platforme omogućiti obilje informacija vezanih i za same učesnike bitke, raspored jedinica, njihovo kretanje, njihov sastav kao i podaci o opremi i naoružanju koji su korišćeni u toku bitke. Očuvanje sopstvenog identiteta znači očuvanje posebnosti u odnosu na ostatak sveta. Svaki narod i svaka država treba da neguju i čuvaju sopstvene tradicije i vrednosti, posebno u kontekstu doprinosa razumevanju prošlosti, kao i mesta i uloge svakog subjekta u procesu oblikovanja budućnosti. 
Troškovi: 5.521.621,51 dinara.

2018

Naziv: „JUNACIMA“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2018.
Rezultat: Negovanje tradicija oslobodilačkih ratova znači očuvanje sopstvenog identiteta. Očuvanje sopstvenog identiteta znači očuvanje posebnosti u odnosu na ostatak sveta.Svaki narod i svaka država treba da neguju i čuvaju sopstvene tradicije i vrednosti, posebno u kontekstu doprinosa razumevanju prošlosti, kao i mesta i uloge svakog subjekta u procesu oblikovanja budućnosti.Negovanje tradicija Srbije kao države, a posebno negovanje tradicija srpskog naroda, skopčano je sa mnogim problemima koji, prema našem mišljenju, proizlaze iz nekoliko činilaca, od kojih je viševekovno ropstvo srpskog naroda, sa željom za oslobodjenje u nastojanju da se očuva duh slobodarstva i nacionalno biće.Ovim projektom ćemo promovisati umetničko stvaralaštvo školske dece u oblasti slikarstva i književnosti sa temom „Borba za slobodu Srbije.“ Udruženje će raspisati konkurs sa zadatom temom i za svaku oblast posebno. Svi radovi će se prikupljati do datuma koji bude naveden u pozivu. Formiraćemo stručni žiri koji će dati konačnu ocenu tim umetničkim delima, a autori će biti nagradjeni .
Troškovi: 1.400.000,00 dinara.

Naziv: „LIKOVNO-EDUKATIVNA IZLOŽBA ”SOLUNSKE ARMIJE”“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2018.
Rezultat: Projekat će na edukativan i likovno zanimljiv način prezentovati posetiocima izgled vojnika koji su se pre tačno 100 godina sukobili na Solunskom frontu, naoružanje i opremu koji su koristili, položaje koje su zauzimale njihove jedinice i sastave i organizaciju vojski kojima su pripadali. Negovanje tradicija Srbije kao države, a posebno negovanje tradicija srpskog naroda, skopčano je sa mnogim problemima koji, prema našem mišljenju, proizlaze iz nekoliko činilaca, od kojih je viševekovno ropstvo srpskog naroda, sa željom za oslobodjenje u nastojanju da se očuva duh slobodarstva i nacionalno biće kao i očuvanje sopstvenog identiteta. Očuvanje sopstvenog identiteta znači očuvanje posebnosti u odnosu na ostatak sveta.Svaki narod i svaka država treba da neguju i čuvaju sopstvene tradicije i vrednosti, posebno u kontekstu doprinosa razumevanju prošlosti, kao i mesta i uloge svakog subjekta u procesu oblikovanja budućnosti.
Takodje je u okviru projekta planirana i izrada značke srpskog ratnika sa motivom kosovskog božura.
Troškovi: 3.902.000,00 dinara.

Naziv: „VIRTUELNI MUZEJ SRPSKOG RATNIKA 2’“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2018.
Rezultat: Negovanje tradicija Srbije kao države, a posebno negovanje tradicija srpskog naroda, skopčano je sa mnogim problemima koji, prema našem mišljenju, proizlaze iz nekoliko činilaca, od kojih je viševekovno ropstvo srpskog naroda, sa željom za oslobodjenje u nastojanju da se očuva duh slobodarstva i nacionalno biće kao i očuvanje sopstvenog identiteta. Očuvanje sopstvenog identiteta znači očuvanje posebnosti u odnosu na ostatak sveta.Svaki narod i svaka država treba da neguju i čuvaju sopstvene tradicije i vrednosti, posebno u kontekstu doprinosa razumevanju prošlosti, kao i mesta i uloge svakog subjekta u procesu oblikovanja budućnosti. Virtuelni muzej će na savremen, digitalizovan način uputiti posetioce u gotovo apsolutnu istorijsku tačnost ( u smislu broja i naziva jedinica, vrsti uniformi, pešadijskog, artireljijskog, vazduhoplovnog i drugog naoružanja, rodova vojske, mobilizacijskih podataka i sl.) koja opisuju ratne dogadjaje , što pored zabavnog daje i edukativni karakter. Značaj žrtava srpskog naroda u HH veku, koji je ogroman u poredjenju sa skromnom brojnošću naroda, danas nije konstanta u srpskim nacionalnim strategijama.Suština tradicije je negovanje aktivnog odnosa prema stvarnosti proistekloj iz istorijskih dogadjaja koje baštinimo.Kada se u obzir uzmu veliki sukobi krajem HH veka sve tradicije Srba nastale u tim ratovima su oslobodilačke
Troškovi: 5.023.000,00 dinara.

2017

Naziv: „ZNANJEM DO POSLA“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2017.
Rezultat: Projekat je osmišljen da podstakne i obuči ciljnu grupu da se aktivno angažuje u nastojanju da zapošljavanjem ili samozapošljavanjem obezbedi egzistenciju za sebe i svoju porodicu, što je doprinos borbi protiv siromaštva i evidentna korist za lokalnu i širu zajednicu.
Implementacijom projekta predvidjene su sledeće aktivnosti:
• Obuka za aktivno traženje posla ,
• obuka za samozapošljavanje ,
• pomoć i asistencija u traženju posla, pisanju dokumenata i slanju prijava za konkretno oglašeno radno mesto .
Od projekta očekujemo poboljšanje šansi učesnika u projektu i njihovog bližeg okruženja za pristup poslovima i zapošljavanje izvesnog broja nezaposlenih članova..
Troškovi: 1.200.000,00 dinara.

Naziv: „POTOMCIMA“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2017.
Rezultat: Negovanje tradicija oslobodilačkih ratova znači očuvanje sopstvenog identiteta. Očuvanje sopstvenog identiteta znači očuvanje posebnosti u odnosu na ostatak sveta.Svaki narod i svaka država treba da neguju i čuvaju sopstvene tradicije i vrednosti, posebno u kontekstu doprinosa razumevanju prošlosti, kao i mesta i uloge svakog subjekta u procesu oblikovanja budućnosti. Negovanje tradicija Srbije kao države, a posebno negovanje tradicija srpskog naroda, skopčano je sa mnogim problemima koji, prema našem mišljenju, proizlaze iz nekoliko činilaca, od kojih je viševekovno ropstvo srpskog naroda, sa željom za oslobodjenje u nastojanju da se očuva duh slobodarstva i nacionalno biće.Ovim projektom ćemo promovisati umetničko stvaralaštvo naših članova u više oblasti : slikarstva, umetničkih fotografija, književnosti, folklora, plesa… sa temom „Borba za slobodu Srbije.“ Udruženje će raspisati konkurs sa zadatom temom i za svaku oblast posebno. Konkurs će biti objavljen na našoj internet adresi. Svi radovi će se prikupljati do datuma koji bude naveden u pozivu. Formiraćemo stručni žiri koji će dati konačnu ocenu tim umetničkim delima, a autori će biti nagradjeni .
Troškovi: 2.000.000,00 dinara.

Naziv: „TURNIR U IGRI Da rat zauvek ostane samo igra (PROBOJ SOLUNSKOG FRONTA)“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2017.
Rezultat: Težište projekta je u organizaciji turnira u igri „Da rat zauvek ostane samo igra (PROBOJ SOLUNSKOG FRONTA)“. Kako je igra pokazala da postoji veliko interesovanje za nju, ukazala se potreba a na osnovu tražnje potencijalnih korisnika da se igra kroz održavanje turnira približi korisnicima i da krene u realizacij i suština nastanka igre edukacija kroz zabavu.
Igra „Da rat zauvek ostane samo igra (PROBOJ SOLUNSKOG FRONTA)“, je igra koja predstavlja svojevrsnu mešavinu društvenih igara šah, ne ljuti se čoveče i strategijskih igara tipa „RIZIKO“.
Sama igra, do gotovo apsolutne istorijske tačnosti ( u smislu broja i naziva jedinica, uniformi, pešadijskog, artireljijskog, vazduhoplovnog i drugog naoružanja, rodova vojske, mobilizacijskih podataka i sl.) opisuje ratne dogadjaje iz perioda proboja solunskog fronta, što joj pored zabavnog daje i edukativni karakter. Igra će pored Uputstva za igranje sadržati i „Malu ratnu enciklopediju“ vezanu za dogadjaje, vojne formacije, naoružanje, i istorijske ličnosti spojene u vihoru Velikog rata koji je pogodio Srbiju. Jednostavna za igranje, igra stavlja akcenat na strateške i taktičke veštine igrača da savlada protivnika i kao takva namenjena je kako deci školskog uzrasta tako i svim starijim ljubiteljima strateških igara. Smatramo da bi na ovakav inovativan način, kroz igru, značajno unapredili oblast negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.
Troškovi: 1.500.000,00 dinara.

Naziv: „organizovanje turnira u igri Da rat zauvek ostane samo igra BND“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2017.
Rezultat: Težište projekta je u organizaciji turnira u igri „Da rat zauvek ostane samo igra (BITKA NA DRINI)“. Kako je igra po izlasku na svetlost dana a kroz organizaciju 2 neformalna turnira u Kruševcu i Požarevcu, pokazala da postoji veliko interesovanje za nju, pokazala se potreba a na osnovu tražnje potencijalnih korisnika da se igra kroz održavanje turnira približi korisnicima i da krene u realizacij i suština nastanka igre edukacija kroz zabavu.
Igra „Da rat zauvek ostane samo igra (BITKA NA DRINI)“, je igra koja predstavlja svojevrsnu mešavinu društvenih igara šah, ne ljuti se čoveče i strategijskih igara tipa „RIZIKO“.
Sama igra, do gotovo apsolutne istorijske tačnosti ( u smislu broja i naziva jedinica, uniformi, pešadijskog, artireljijskog, vazduhoplovnog i drugog naoružanja, rodova vojske, mobilizacijskih podataka i sl.) opisuje ratne dogadjaje iz tzv.“druge austougarske ofanzive na Srbiju“, što joj pored zabavnog daje i edukativni karakter. Igra će pored Uputstva za igranje sadržati i „Malu ratnu enciklopediju“ vezanu za dogadjaje, vojne formacije, naoružanje, i istorijske ličnosti spojene u vihoru Velikog rata koji je pogodio Srbiju u periodu od početka septembra do početka oktobra 1914.godine.
Jednostavna za igranje, sa svega desetak pravila, igra stavlja akcenat na strateške i taktičke veštine igrača da savlada protivnika i kao takva namenjena je kako deci školskog uzrasta tako i svim starijim ljubiteljima strateških igara. Smatramo da bi na ovakav inovativan način, kroz igru, značajno unapredili oblast negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.
Troškovi: 1.500.000,00 dinara.

Naziv: „VIRTUELNI MUZEJ SRPSKOG RATNIKA 1“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2017.
Rezultat: Negovanje tradicija Srbije kao države, a posebno negovanje tradicija srpskog naroda, skopčano je sa mnogim problemima koji, prema našem mišljenju, proizlaze iz nekoliko činilaca, od kojih je viševekovno ropstvo srpskog naroda, sa željom za oslobodjenje u nastojanju da se očuva duh slobodarstva i nacionalno biće kao i očuvanje sopstvenog identiteta. Očuvanje sopstvenog identiteta znači očuvanje posebnosti u odnosu na ostatak sveta. Svaki narod i svaka država treba da neguju i čuvaju sopstvene tradicije i vrednosti, posebno u kontekstu doprinosa razumevanju prošlosti, kao i mesta i uloge svakog subjekta u procesu oblikovanja budućnosti. Virtuelni muzej će na savremen, digitalizovan način uputiti posetioce u gotovo apsolutnu istorijsku tačnost ( u smislu broja i naziva jedinica, vrsti uniformi, pešadijskog, artiljerijskog, vazduhoplovnog i drugog naoružanja, rodova vojske, mobilizacijskih podataka i sl.) koja opisuju ratne dogadjaje , što pored zabavnog daje i edukativni karakter. Značaj žrtava srpskog naroda u HH veku, koji je ogroman u poredjenju sa skromnom brojnošću naroda, danas nije konstanta u srpskim nacionalnim strategijama. Suština tradicije je negovanje aktivnog odnosa prema stvarnosti proistekloj iz istorijskih dogadjaja koje baštinimo. Kada se u obzir uzmu veliki sukobi krajem HH veka sve tradicije Srba nastale u tim ratovima su oslobodilačke.
Troškovi: 2.950.000,00 dinara.

Naziv: „Da rat zauvek ostane samo igra (PROBOJ SOLUNSKOG FRONTA)“
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2017.
Rezultat: Težište projekta je u organizaciji turnira u igri „Da rat zauvek ostane samo igra (BITKA NA DRINI)“. Kako je igra po izlasku na svetlost dana a kroz organizaciju 2 neformalna turnira u Kruševcu i Požarevcu, pokazala da postoji veliko interesovanje za nju, pokazala se potreba a na osnovu tražnje potencijalnih korisnika da se igra kroz održavanje turnira približi korisnicima i da krene u realizacij i suština nastanka igre edukacija kroz zabavu.
Troškovi: 6.100.000,00 dinara.

2016

Naziv: „ORGANIZACIJA TURNIRA U IGRI Da rat zauvek ostane samo igra (BITKA NA DRINI) “
Finansijer: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu.
Godina: 2016.
Rezultat: Težište projekta je u organizaciji turnira u igri „Da rat zauvek ostane samo igra (BITKA NA DRINI)“. Kako je igra po izlasku na svetlost dana a kroz organizaciju 2 neformalna turnira u Kruševcu i Požarevcu, pokazala da postoji veliko interesovanje za nju, pokazala se potreba a na osnovu tražnje potencijalnih korisnika da se igra kroz održavanje turnira približi korisnicima i da krene u realizacij i suština nastanka igre edukacija kroz zabavu.
Troškovi: 1.700.000,00 dinara.


Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, string given in /www/webvol13/qe/suttlc38779lj1m/cpv.org.rs/public_html/wp-content/et-cache/481/.c27d5e24.ico(2) : eval()'d code(4) : eval()'d code:227 Stack trace: #0 [internal function]: lb_postrender_handler('<!DOCTYPE html>...', 9) #1 /www/webvol13/qe/suttlc38779lj1m/cpv.org.rs/public_html/wp-includes/functions.php(5219): ob_end_flush() #2 /www/webvol13/qe/suttlc38779lj1m/cpv.org.rs/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(307): wp_ob_end_flush_all('') #3 /www/webvol13/qe/suttlc38779lj1m/cpv.org.rs/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(331): WP_Hook->apply_filters('', Array) #4 /www/webvol13/qe/suttlc38779lj1m/cpv.org.rs/public_html/wp-includes/plugin.php(474): WP_Hook->do_action(Array) #5 /www/webvol13/qe/suttlc38779lj1m/cpv.org.rs/public_html/wp-includes/load.php(1100): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /www/webvol13/qe/suttlc38779lj1m/cpv.org.rs/public_html/wp-content/et-cache/481/.c27d5e24.ico(2) : eval()'d code(4) : eval()'d code on line 227