Select Page

POZIV

Centar za poslovne veštine raspisuje POZIV za učešće u programu „Mogućnosti korišćenja EU fondova za razvoj programa OSI“ finansirano od strane Gradske uprave Grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Da bi organizacije OSI i same OSI bile u mogućnosti da razviju i implementiraju svoje programe, potrebno je da obuče sopstvene kadrove. Planirane aktivnosti u okviru projekta omogućavaju predstavnicima organizacijama osoba sa invaliditetom kao i samim osobama sa invaliditetom da steknu veštine za pronalaženje, ispunjavanje i pripremu projektne dokumentacije po evropskim standardima, kao i aktivno učešće na međunarodnim i domaćim konkursima. Da bi sve ovo bilo ostvarivo planirane su sledeće aktivnosti:

INFO SESIJE – NOVI EU PROGRAMI 2014-2020 I MOGUĆNOSTI ZA SRBIJU

Info sesija pruža orijentaciju učesnicima o svim raspoloživim izvorima finansiranja i temelj za razvoj projekata za nove EU fondove i programe. Učesnici će imati mogućnost da bolje upoznaju sve zahteve i najbolje prakse u procesu konkurisanja za donacije Evropske unije. EU programi 2014-2020 nude nove mogućnosti za organizacije iz Srbije. Info sesija će pružiti učesnicima neophodne informacije o predstojećim EU programima kako bi se na vreme pripremili za nov ciklus finansiranja EU projekata, za otvorene i najavljene konkurse, kao i jasan pregled ciljeva EU fondova za Srbiju kako bi odabrali one koji najviše odgovaraju Vašim potrebama.
Datum održavanja: 19.nov.2018. u 13:00 na adresi Terazije 27, drugi sprat u konferencijskoj sali SABORa
INFO SESIJA JE BESPLATNA (ograničen broj polaznika).

SEMINAR – PRIPREMA DOКUMENTACIJE ZA EU FONDOVE

Seminar o pripremi dokumentacije za EU fondove je savetodavnog karaktera i pruža informacije učesnicima kako da pronađu EU konkurse na koje mogu da apliciraju, kako funkcionišu EU fondovi za dodeljivanje bespovratnih donacija i kako napisati a zatim i pripremiti projektni predlog po EU standardima i EU smernicama. Seminar je obogaćen primerima predavača iz dugogodišnjeg ličnog iskustva na EU projektima. Poseban akcenat će biti na programima i fondovima namenjenim socijalnoj zaštiti.
Datum održavanja: 07.dec.2018.g. na adresi Terazije 27, drugi sprat
Registracija učesnika poćinje u 10:30
Seminar traje od 11:00 do 17:00
SEMINAR JE BESPLATAN (ograničen broj polaznika).

OBUКA – PISANJE PROJEКATA ZA КONКURSE EU FONDOVA

Obuka omogućava učesnicima da steknu veštine za ispunjavanje i pripremu projektne dokumentacije po evropskim standardima, uz pomoć matrice logičkog okvira. Tokom obuke učesnici rade u timovima i razvijaju svoje projektne predloge iz oblasti socijalne zaštite, prava i unapređenja života osoba sa invaliditetom. Obuka je interaktivnog karaktera, zasnovana na kombinaciji teorije i praktičnog rada na projektnim inicijativama učesnika/timova.
Datum održavanja: 14.dec.2018.g. na adresi Terazije 27, drugi sprat
tačno vreme održavanja biće naknadno objavljen
OBUКA JE BESPLATNA (ograničen broj polaznika).

SERTIFIКACIJA – ZA ZVANJE SPECIJALISTA ZA UPRAVLJANJE EU FONDOVIMA

Кao kruna celog procesa, u mogućnosti smo da ponudimo i sertifikaciju za zvanje EUROPEAN FUNDS SPECIALIST.
SERTIFIКACIJA JE BESPLATNA (ograničen broj polaznika).

Кako biste prijavili Vaše učešće, potrebno je da nam pošaljite email na: info@cpv.org.rs

“Zbog nedovoljne informisanosti javnosti o konkursima i nepoznavanja postupaka pisanja projekata, Centar za poslovne veštine prepoznala je značaj i potrebu  subjekata u Srbiji za stvaranje uslova i lakši pristup izvorima finansiranja i realizaciji kvalitetnih projekata.”

Osoba za kontakt

Anđelija Tanasijević

Email

radno vreme

P-P: 08:00-15:00

Adresa

Terazije 27/2, 11000 Beograd, Republika Srbija

Telefon

+381 60 05 11 596

Newsletter